Praha, 8. března 2021 – Piráti odmítají návrh poslance ANO Martina Kolovratníka umožňující tzv. konzervaci lokálních tratí a chtějí ho vyškrtnout z novely zákona o drahách, který je na programu jednání Sněmovny v tomto týdnu. Podle pirátského poslance Ondřeje Polanského by mohl znamenat rušení stovek kilometrů železnice v Česku. V uplynulých týdnech se proti snazšímu rušení lokálek vzedmula vlna kritiky z řad odborné i širší veřejnosti. Piráti návrh kritizovali od počátku a v únoru, kdy ho posvětil Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, jako jediní hlasovali proti. Pochybnosti podle nich vzbuzují nejen drakonicky nastavené podmínky, ale i zásadní chyba v paragrafovém znění návrhu. Pro případ, že by se jej ale vyškrtnout nepodařilo, připravili sérii pozměňovacích návrhů, kterými se snaží alespoň omezit největší rizika a problémy.

<hr />

Největší kontroverze vzbuzuje podmínka minimálního výkonu, od něhož bude možné dráhu konzervovat. Ta je v návrhu stanovena na 1500 osobních a 12 nákladních projíždějících vlaků za rok.

„Rozpaky budí nejen samotné hodnoty, ale především spojka ‚a‘, kterou si Ministerstvo dopravy vykládá na rozdíl od valné většiny právníků jako ‚nebo‘. Pokud takový návrh projde, může to v praxi znamenat zrušení desítek tratí, úspory jsou přitom diskutabilní,“

vysvětluje své námitky autor pozměňovacích návrhů a pirátský poslanec zodpovědný za resort dopravy Ondřej Polanský.

V návrhu navíc chybí přechodná ustanovení, což znamená, že by se dopravní výkony počítaly zpětně za období let 2020 a 2021.

„Kvůli pandemii koronaviru přitom právě v tomto období dojde k naprosto bezprecedentnímu propadu zájmu o osobní drážní dopravu. Tento faktor společně s vysoko nastavenými kritérii znamená smrtící výsledek. Konzervovat by bylo možné stovky kilometrů dráhy včetně např. úseku mezi stanicemi Praha-Libeň a Praha hl.n. Považuji to za nejvážnější ohrožení integrity české železniční sítě v naší novodobé historii,“

dodává Polanský.

Pirátům se také nelíbí, že návrh neprošel standardním připomínkovým řízením, kde by bylo možno posoudit všechny jeho dopady.

„Takto zásadní systémové změny nelze do zákona navrhovat formou poslaneckého návrhu. Měly by být zpracovány ministerstvem a připomínkovány a posouzeny legislativní radou vlády. To se ale nestalo. Jelikož návrh přináší mnohé nejasnosti a rizika, navrhujeme jej proto z novely drážního zákona úplně vyškrtnout,“

dodává Ondřej Polanský.

Pro případ, že by se Sněmovna rozhodla tak neučinit, připravil dopravní tým Pirátů řadu pozměňovacích návrhů, které mají odstranit největší nedostatky a rizika původního poslaneckého návrhu.

„Kromě odsunutí účinnosti do roku 2026, aby se objednatelé a dopravci mohli na nová pravidla připravit, navrhujeme snížit prahovou hodnotu pro osobní dopravu z 1500 na 300. Tuto hodnotu jsme nastavili tak, aby odpovídala obvyklému modelu provozu na našich lokálních tratích, kdy jezdí tři páry vlaků o víkendu v období duben až září,“

vysvětluje Ondřej Polanský.

Piráti dále navrhují, aby byl provozovatel konzervované dráhy povinen udržovat její minimální sjízdnost pro výjimečnou dopravu za speciálních podmínek, což je zásadní změna proti původnímu návrhu.

„Pokud umožníme demontáž železničního svršku, je šance na obnovení provozu už jen teoretická, i když to dál budeme nazývat dráhou,“

reaguje Polanský.

Výměnou za to Piráti navrhují na konzervované dráze zásadně snížit nároky na provoz a údržbu trati.

Poslední pozměňovací návrh z pera Pirátů se týká podmínek pro zrušení konzervace a obnovení provozu na trati. Rozhodnutí by totiž podle návrhu poslance Kolovratníka záviselo pouze na vůli Správy železnic.

„Úplně nám tam chybí zohlednění vůle dopravce nebo objednatelů, kterým jsou kraje a obce. Náš další návrh tyto nedostatky odstraňuje,“

uzavírá Polanský.

<h3>Odkazy</h3>

Zdroj: Pirati.cz

<hr />