Piráti odmítají tvrzení koksovny, že není významným zdrojem znečištění ovzduší v Ostravě

Piráti odmítají tvrzení koksovny, že není významným zdrojem znečištění ovzduší v Ostravě

Ostrava, 26. srpna 2019 - Je koksovna Svoboda velkým problémem pro ostravské ovzduší? Piráti tvrdí, že ano a ostře nesouhlasí s tvrzením vedení OKK Koksovny, že zařízení nepředstavuje významný zdroj znečištění v Ostravě. Spor spustila tisková zpráva, kterou koksovna Svoboda vydala minulý čtvrtek. Piráti se vlivem koksovny na ovzduší ve městě zabývají dlouhodobě a chtějí se zasadit o to, aby kraj přezkoumal vydané integrované povolení. To zařízení určuje podmínky provozu. Koksovna tyto závazné podmínky sice plní, podle šetření Pirátů jsou ale dopady jejího provozu na životní prostředí velmi významné.

<hr />

„Není pochyb o tom, že koksovna Svoboda má negativní vliv na ovzduší v Ostravě. Nelíbí se mi, že vedení společnosti problémy takto zlehčuje. Usilujeme o to, aby byla pro koksovnu zpracována rozptylová studie a studie zdravotních dopadů. Nic takového totiž dosud neexistuje. Následně budeme žádat krajský úřad o provedení přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení. Znečištění způsobené provozem závodu je sice podle předběžných dat v souladu se stávajícími závaznými podmínkami provozu, zároveň ale významně snižuje standard kvality životního prostředí. Jinak než změnou těchto podmínek nelze dosáhnout zásadního zlepšení. Pokud dojde k přezkumu integrovaného povolení v tzv. režimu podstatné změny, bude do nového posouzení automaticky zapojena také veřejnost a dotčené obce. Na rozdíl od nedávno provedeného přezkumu, který řešil spíše úpravy kosmetického rázu a veřejnost vynechal. Za zmínku stojí i fakt, že pokud emise ze všech zdrojů sečteme, zákonné limity pro ovzduší překročíme. A s koncentrací škodlivin rostou i zdravotní dopady na obyvatele, v tomto případě např. výskyty různých druhů nádorových onemocnění,”

uvádí poradce ostravských pirátů pro oblast ovzduší Václav Parchaňský.

Např. pro benzo(a)pyren, což je u člověka prokázaný karcinogen, byl imisní limit 1 ng/m<sup>3</sup> na stanici v Ostravě - Přívoze překročen v roce 2018 bezmála 5x. Z posledních veřejně dostupných map projektu AIR Tritia lze pro oblast Přívozu a části Moravské Ostravy odvodit příspěvek závodu k imisím větší, než je zákonný limit pro vnější prostředí. Jedná se o oblast, kde se nachází školy pro 1400 žáků a ve které bydlí několik tisíc obyvatel.

V oblasti byl v r. 2018 rovněž překočen imisní limit pro benzen, další prokázaný karcinogen, jehož je koksovna také významným zdrojem. Hodnoty měřené na stanici v Přívoze jsou nejvyšší z celé republiky a výjimečné i v rámci celé EU. V roce 2018 byl zároveň ve srovnání s rokem 2017 zaznamenán větší podíl větrů ve směru od koksovny.

„Koksovna je v našem obvodě jeden z hlavních nežádoucích faktorů, pro své okolí vytváří prostředí, ve kterém se žije skutečně špatně. Naše priority v investicích do bydlení v Přívozu, které máme nyní v koalici naplánovány na několik let dopředu, jsou bohužel s takovým stavem v přímém rozporu. Člověk nepotřebuje ani přístroje, stačí ke koksovně zajet a ucítíte silný zápach, který v závislosti na směru větru bývá v okolní zástavbě až nesnesitelný. I kilometr daleko budí lidi ze spaní, takže si otevření okna na noc dvakrát rozmyslíte. Zápach znepříjemňuje i sportovní a volnočasové vyžití v oblasti - okolo závodu vede cyklostezka, která je při převládajícím jihozápadním proudění "po větru" projížďkou jen pro otrlé, procházka s kočárkem pak nepřipadá v úvahu vůbec. Vliv na zdraví a pocity obyvatel je tu prostě neoddiskutovatelný, když pominu přímé zdravotní důsledky jedovatých látek, zápach má i významný psychologický dopad na naše obyvatele. Tohle vše by mělo být v obydlené lokalitě v dnešní době už nemyslitelné. Přesto to u nás stále přetrvává, my jako samostráva nemůžeme stále jen čekat, musíme s tím něco dělat a podobné prohlášení ze strany provozovatele považujeme za snahu realitu spíše zakrýt. Nástroje pro nápravu tohoto stavu zatím plně nevyužíváme a to se musí změnit. Nedávno ukončená změna integrovaného povolení byla bohužel jen kosmetická a zástupci města či obvodu k ní nebyli ani přizváni,”

říká Rostislav Řeha, místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu za Piráty.

Ke kauze se v minulosti vyjadřoval také primátor Ostravy i náměstkyně primátora pro životní prostředí (oba za ANO).

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Ostrava, 27. listopadu 2023 - První desítku kandidátů do krajských voleb v Moravskoslezském kraji si o uplynulém víkendu zvolili Piráti. Pozici lídryně kandidátky obhájila stávající šéfka devítičlenného zastupitelského klubu Pirátů Zuzana Klusová. V prvním kole volby získala podporu přes 93% voličů. V boji o lídra tak porazila své dva vyzyvatele z řad krajských zastupitelů: Leonarda Vargu i Ondřeje Ručku (na fotografii vpravo).

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.