Ostrava, 24. srpna 2021 – Uzavírání černouhelných dolů, zdražování elektřiny i tepla kvůli rostoucí ceně emisních povolenek nebo odpojování bytových domů od centrálního zásobování teplem. To všechno jsou problémy, které aktuálně trápí Moravskoslezský kraj. „Právě nová energetická koncepce za 1,2 milionu nám měla pomoci najít odpovědi a ukázat směr, kterým se má energetika v našem průmyslovém kraji ubírat. Krajem předložený dokument je ale bohužel zralý na hození do koše. Vychází totiž z dat roku 2014, neřeší zvyšování cen emisních povolenek ani evropské klimatické cíle. Na výboru pro životní prostředí jsme jej proto odmítli doporučit ke schválení a požadujeme zpracovat novou koncepci,“ komentuje krajská zastupitelka a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Zuzana Klusová.

<hr />

Dvě ze tří variant zpracovaných v Územní energetické koncepci počítají s tím, že se v Moravskoslezském kraji ještě v roce 2044 bude v elektrárnách a teplárnách spalovat přibližně polovina dnešního množství uhlí.

„Koncepce je zastaralá a její naplňování by vedlo k tomu, že následující čtvrtstoletí téměř rezignujeme na transformaci energetiky. Přestože koncepce nemá právní závaznost, při posuzování nových staveb jako jsou elektrárny, spalovny odpadu nebo teplárny, se hodnotí, zda jsou tyto nové záměry s koncepcí v souladu. Bez kvalitní koncepce nevíme, jak chceme při transformaci energetiky v kraji postupovat a hrozí živelný postup. Živelný postup znamená krátké investiční horizonty a následně vysoké náklady pro odběratele. Brzy se očekává přísun velkého množství prostředků z různých fondů právě za účelem energetické transformace regionu a tak by bylo radno pro ni mít k dispozici použitelný jízdní řád,“

vysvětluje autor připomínek Václav Parchaňský, který se jako člen krajského expertního týmu Pirátů pro oblast životního prostředí zúčastnil veřejného projednávání koncepce a již v srpnu loňského roku při zjišťovacím řízení upozorňoval kraj na její neaktuálnost.

Piráti jsou proti schválení takové koncepce a pro její schválení nezvednou ruku ani na zářijovém zastupitelstvu.

„Prosadili jsme, aby se v usnesení výborů doplnilo, že pokud to legislativně bude možné, začne kraj okamžitě zpracovávat koncepci novou. Podle nás nejde o formalitu, územní energetická koncepce je totiž podkladem pro zpracování zásad územního rozvoje nebo územního plánu. Kvůli šlendriánu tak může dojít k neúčelnému utrácení peněz z evropských fondů, což může ve výsledku znamenat zdražení tepla a elektřiny pro obyvatele,“

dodává Zuzana Klusová.

Evropská komise v červenci vydala klimatický balíček Fit for 55, jehož cílem je snížení emisí o 55 % do roku 2030. Uhelná komise stanovila datum ukončení spalování na rok 2038, přičemž většina odborníků se shoduje, že k tomu z ekonomických důvodů většina provozovatelů přistoupí mnohem dříve, okolo roku 2030. Piráti chtějí, aby nová koncepce vznikala paralelně s aktualizací Státní energetické koncepce, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a rovněž aby do její přípravy byla více zapojena veřejnost a to zejména v oblasti stanovení cílů Koncepce.

„Víme, že se do roku 2023 uzavře elektrárna Dětmarovice a kvůli rostoucí ceně povolenek hrozí, že i další teplárny a elektrárny budou nuceny přejít na plyn nebo jiný zdroj daleko dříve, než očekávaly. My se musíme snažit co nejlépe připravit na různé varianty vývoje. O konci těžby uhlí se na Ostravsku a Karvinsku mluví od 90. let minulého století, OKD mělo problémy řadu let. Je to právě neochota našich politiků postavit se realitě čelem a do toho kyselého jablka kousnout, která způsobila, že dnes čelíme zavírání dolů nepřipraveni a s obavami o budoucnost. Zavírání očí před problémy nebo jejich odkládání bohužel situaci nevyřeší,“

komentuje kandidátka do Sněmovny Veronika Murzynová, která se tématu zelené dohody a spravedlivé transformace věnuje v týmu europoslance Mikuláše Peksy.

Materiál, který Piráti předložili na Výboru pro ŽP a přijatá usnesení si můžete přečíst zde:

  • Návrh předsedkyně výboru Zuzany Klusové a člena výboru Václava Parchaňského - [PDF].
  • Usnesení Výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje - [PDF].