Piráti Ostrava: Jsme rádi, že v této těžké době můžeme z našich pozic hodně věcí ovlivnit a pomáhat

Piráti Ostrava: Jsme rádi, že v této těžké době můžeme z našich pozic hodně věcí ovlivnit a pomáhat

Ostrava, 31. března 2020 – Nedostatek roušek a respirátorů, zavřené provozovny, drobné podnikání v ohrožení. Důsledky pandemie koronaviru a nouzového stavu dolehly i na Ostravu. Piráti společně s koaličními partnery na magistrátu schválili řadu opatření, která pomohou zmírnit tyto dopady. Město nabízí možnost finanční výpomoci, odpuštění nebo prodloužení splatnosti nájmu, posouvá se také termín pro regulaci reklamního smogu. Nedostatek ochranných pomůcek řeší vlastní investicí v řádech milionů korun.


Město již v počátcích krize přišlo s nabídkou finanční pomoci, kterou řada podnikatelů využila. Dnešní rada města Ostravy schválila další formy pomoci a nákup ochranných pomůcek. Radní odhlasovali:

  • nákup 3200 ks respirátorů FFP2,
  • nákup 4000 plastových ochranných krytů pro městskou nemocnici, městskou policii, domovy pro seniory a magistrát,
  • nákup dalších 10 000 respirátorů typu KN95 pro městskou policii za 1 118 000 Kč,
  • rychlou finanční pomoc ostravským živnostníkům formou finančního daru v celkové hodnotě 6 milionů Kč (od vyhlášení výzvy již byly navíc dříve uděleny dary ve výši 5 milionů),
  • odložení účinnosti nařízení k regulaci reklamního smogu vzhledem k aktuální situaci o jeden rok.

Jednou z možností finanční výpomoci je dar do výše 20 tisíc korun. Zažádat si o něj můžou menší podnikatelé s ročním obratem do 6 milionů korun, kteří mají provozovnu na území města Ostravy.

„Připravujeme také podporu na zmírnění ztrát a to jak na úrovni magistrátu tak centrálního obvodu. Magistrát například nabízí finanční dar až do výše 100 tisíc korun, který bude možné využít na úhrady nájmu, mezd zaměstnanců, zákonných odvodů nebo nákladů na energie,“

uvedl městský radní a místostarosta městského obvodu MOaP David Witosz.

„Dnes jsme také rozeslali informační e-mail všem sportovním klubům ohledně dalšího vývoje a čerpání dotací. S kluby jednáme o odložení akcí a řešíme jejich současný stav a aktuální problémy, s kterými se potýkají,“

doplňuje náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Ostravský magistrát i radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz také přijaly řadu bezpečnostních a hygienických opatření na svých pracovištích, dle nařízení státu omezily i fungování úřadů. Příkladem jdou i samotní radní, příští rada už proto bude jednat on-line.


Úvodní obrázek zdroj: Andrea Hoffmannová /Piráti/ [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články