Včera v Ostravě neuvěřitelným způsobem vzrostla hodinová koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší. Obyvatelé centra Ostravy a městské části Fifejdy skokové zhoršení smogové situace doslova pocítili na vlastní kůži, když se vzduchem šířil nepříjemný zápach. Oficiálně je zdroj tohoto enormního znečištění neznámý, s tím ale Piráti nesouhlasí. ”Cítíme jako velmi důležité upozornit na to, že podobná situace už tu jednou byla a rozhodně zdroj těchto emisí nezůstal neznámý. Myslíme si, že příčinou je opět s největší pravděpodobností problém s lagunami Ostramo,” prohlásil garant pro životní prostředí pirátské strany Jan Nezhyba. Je potřeba prošetřit, zda a jaká činnost probíhala na lagunách v inkriminované době. Vzhledem k vysokým koncentracím oxidu síry a ohrožení zdraví obyvatel se nelze smířit s tím, že pachatel zůstane neznámý. Podáme proto pod taktovkou našeho garanta pro životní prostředí podnět k prošetření na Českou inspekci životního prostředí,” upřesnil další kroky Pirátů David Witosz, předseda místní sdružení MOaP.

Piráti na problém s nevhodným nakládáním a technologií odtěžování kalů opakovaně upozorňovali i v mediích. V příštím týdnu Piráti plánují vydat stínovou pirátskou zprávu o stavu životního prostředí v kraji. Ta bude oponovat pozitivnímu hodnocení ministerstva. Fakt, že se stav ovzduší nezhoršil, ale zůstává více méně stejný, totiž ministerstvo považuje za dobrou zprávu. To Piráti ale rozhodně ne! Situace je dlouhodobě kritická a to, že se ji nedaří výrazně zlepšit je skandální a nikoliv uspokojivé.

<hr />