Ostrava, 26. června 2020 – Ostravští zastupitelé na středečním zasedání města schválili prodej společnosti Ekova Electric, dceřiné firmy Dopravního podniku Ostrava (DPO), která vyrábí, servisuje a modernizuje tramvaje, trolejbusy a elektrické autobusy. Prodej podpořili jako nejvýhodnější variantu i městští zastupitelé Pirátů. Hlavním rozhodujícím faktorem byl kromě kupní ceny společnosti především vliv jejího prodeje na DPO. Novým vlastníkem Ekovy se stane společnost Škoda Transportation, která byla jedním ze dvou zájemců o koupi. Nabídková kupní cena činí 416,3 milionu korun.

<hr />

Piráti vidí v prodeji společnosti silnému partnerovi nové příležitosti pro celý region. Kondici městské společnosti Ekova a její budoucnost řešilo město od roku 2010, kdy byla vyčleněna z DPO, už mnohokrát. Intenzivněji se město ve svých orgánech zabývá osudem Ekovy poslední rok se snahou najít nejlepší řešení pro nelichotivý stav této společnosti. Piráti k problematice Ekovy, stejně jako k dalším tématům, která „zdědili“, chtějí přistupovat věcně a racionálně. V souladu s pozicí města jako řádného hospodáře, se záměrem minimalizovat ztráty a maximalizovat veřejný prospěch, vyřešit současný stav a hlavně budoucnost.

Rozhodnutí o prodeji Ekovy společnosti Škoda Transportation předcházelo schválení záměru prodeje jako nejlepší varianty ze tří možných na základě cost-benefit analýzy, kterou zadal ve veřejné soutěži Dopravní podnik Ostravy na podzim loňského roku. Tento záměr na minulém zastupitelstvu podpořila většina zastupitelů města Ostravy. Jako další varianta se zvažovalo zachování současného stavu, tedy „status quo“ a ve hře bylo také začlenění společnosti zpět do DPO, tzv. „insourcing“, obě možnosti však byly pro město výrazně méně výhodné.

Varianta prodeje silnému partnerovi znamená pro město ze strategického hlediska kromě snížení ztrát i výhodu v tom, že se Ekově zvýší její konkurenceschopnost a umožní další rozvoj, který přinese městu nové pracovní příležitosti.

Zástupci Pirátů na magistrátu se opírají o myšlenku, že městské společnosti by měly plnit hlavně funkci veřejných služeb typu veřejná doprava, oprava komunikací, sport, kultura či školství, a neměly by tedy primárně podnikat, což se ostatně ukázalo i v číslech Ekovy po celou dobu její existence. Problém získat kvalitní management se zkušeností v komerční sféře je u městských společností bohužel dlouhodobý a za daných podmínek je obtížné jej zajistit. Současný stav, i po opakovaných manažerských změnách a snaze společnosti se personálně obměnit a posunout se k větší konkurenceschopnosti, nepřinesl kýžený výsledek.

Konečnému rozhodnutí o prodeji předcházely hodiny a hodiny strávené nad posudky, analýzami, dokumentací, workshopy, schůzky se všemi zainteresovanými stranami, debaty s odborníky i veřejností a zvažování pro a proti jednotlivých variant. Piráti měli mnoho otázek hlavně ve vztahu prodeje Ekovy směrem k DPO a jeho budoucnosti. Záměr prodeje se projednával v orgánech města a na dozorčí radě Dopravního podniku, Piráti toto téma diskutovali také na veřejné schůzi místního sdružení Ostrava konané v květnu a následně i v červnu před samotným prodejem, včetně argumentů pro a proti této variantě.

Hlavním dotazem byla další budoucnost oprav ostravských tramvají. DPO má své vlastní dílny, ve kterých se provádí základní údržba a servis. Střední a těžké opravy zajišťuje dnes pro DPO Ekova, tento kontrakt však příští rok bude znovu vysoutěžen veřejnou zakázkou. Na českém a například i polském trhu působí i další firmy, které ji dokáží konkurovat, přes nepopiratelnou výhodu Ekovy např. v možnostech transportu tramvají.

Otázek kolem prodeje Ekovy je samozřejmě víc a problematika je odborná, občané se na Piráty obracejí s různými dotazy vyžadujícími obsáhlejší zasvěcení do problematiky a podrobnější vysvětlení souvislostí. Jako strana prosazující otevřenost a transparentnost proto ostravští Piráti chystají přehled nejčastěji kladených otázek a odpovědí, které zveřejní na svých komunikačních kanálech.