Ostrava, 17. srpna 2022 – Klimatický plán. Investice do vzdělání. Motivující veřejný prostor. Komunitní energetika. Nová tržnice. Carsharing. Bezuhlíková budoucnost pro naše děti. Ostravští piráti dnes představili svůj program Ostrava 4.0 pro letošní komunální volby.

<hr />

Na programu třetí nejsilnější koaliční strana v Ostravě pilně pracovala od jara letošního roku. „Program Ostrava 4.0 je nejpropracovanější a nejlepší pirátský program pro Ostravu v historii,“ říká lídryně ostravských Pirátů a současná náměstkyně pro školství a sport v Ostravě Andrea Hoffmannová. „Náš program posune město k udržitelnosti a moderní Evropě.“

Piráti si dlouhodobě zakládají na koncepčních a promyšlených řešeních namísto marketingových frází a hesel. Pirátský program Ostrava 4.0 vznikl v souladu s celonárodní koncepcí SMART CITIES, zapadá do inovační strategie České republiky s názvem The Country for the Future 2030 a plně odpovídá evropskému plánu integrovaného a udržitelného rozvoje měst. „Od jara na něm pilně pracoval 16členný pirátský tým a já jsem na něj opravdu pyšná. Program Ostrava 4.0 posune Ostravu k moderní Evropě. Poprvé se v něm objevují slova jako motivující veřejný prostor, komunitní energetika, nová tržnice nebo carsharing,“ prozrazuje Andrea Hoffmannová.

Nový přístup ke správě města

Program Ostrava 4.0 je podle Pirátů zlomový, protože přichází s novým přístupem ke správě města. „Přestali jsme pohlížet na jednotlivé prvky infrastruktury jako na samostatné prvky,“ říká Andrea Hoffmannová. „Často se nás lidé ptají, co je naší investiční prioritou. Hlavní prioritou je změnit tento přístup. Město by se mělo přestat upínat ke stavbám. Třeba nesmyslům typu červené cyklostezky v oblacích. Hlavním úkolem města je zvýšit kvalitu života a zlepšit veřejné služby ve městě i v jednotlivých městských obvodech. To je pravý úkol radnice a na to se chceme prioritně zaměřit. Naším cílem je investovat především do lidí. Beton a cihly jsou pro nás na druhém místě.“

Princip 7 a 70

Při realizaci programu Piráti hodlají využít principu 7 a 70. „Pokud dokážeme vytvořit přátelské a přívětivé město pro děti ve věku 7 let i pro seniory ve věku 70 let, je slušná šance, že se v Ostravě bude dobře žít i nám všem ostatním. Proto se vždy budeme ptát, co navrhovaný krok přinese dětem a co seniorům,“ říká Andrea Hoffmannová.

Tři pilíře plus SMART řešení

Program Ostrava 4.0 je strukturován do 3 pilířů udržitelného rozvoje s průřezovou oblastí SMART řešení, které se prolíná všemi třemi pilíři.

První pilíř představují lidé a komunity. Základem tohoto pilíře jsou další investice do vzdělání. „Ostravské školství se nám v uplynulých 4 letech podařilo posunout o nutný kus dopředu a hodláme v tom pokračovat,“ řekla Martina Dušková, která kandiduje na starostku za Piráty v Porubě. „Kvalitnější a vyšší vzdělání je cestou k vyšším mzdám i k dalšímu rozvoji města.“

Druhý pilíř je nazván město pro život. Piráti v něm plánují aktualizaci klimatického plánu pro Ostravu. Chtějí především město připravit na stále rychlejší klimatické změny. Součástí pirátských řešení je rozvoj městské hromadné dopravy, podpora cyklodopravy i nově zavedení carsharingu, který lidem umožní využívat sdílených vozů za pár korun.

Třetí pilíř je věnován podpoře lokální ekonomiky. „Jsme přesvědčeni, že nový klimatický plán přinese ostravským podnikatelům řadu nových obchodních příležitostí,“ uvedl David Witosz, lídr Pirátů v centru Ostravy. Podle Witosze Piráti plánují postavit po vzoru moderních evropských měst v Ostravě novou městskou tržnici, kde by si lidé mohli koupit čerstvé lokální potraviny od místních farmářů.

Ve všech třech pilířích hodlají Piráti využít digitalizace a chytrých technologií ke zvýšení efektivity a chodu úřadu. „Naším cílem je, aby lidé za 4 roky na úřad vůbec nemuseli osobně a vše si mohli vyřídit na dálku,“ uvedl exposlanec Lukáš Černohorský, který je čtyřkou na kandidátce na magistrát.

Piráti nabízejí zkušené lídry

Piráti vnímají, že nadcházející čtyři roky budou pro nové vedení Ostravy obtížné. „Vnímáme obavy lidí i rostoucí ceny energií. Minulá vláda hrubě podcenila energetickou bezpečnost ČR a udržitelné zdroje energie. Ostrava bude potřebovat co nejrychleji začít využívat energii ze slunce a další udržitelné zdroje, které jsou levnější. Potřebujeme nastartovat komunitní energetiku a začít více využívat nové technologie. To je podle nás cesta vpřed. Čeká nás spoustu práce,“ říká Andrea Hoffmannová.

Piráti nominovali do vedení města zkušené komunální politiky. Lídryní ostravských Pirátů a kandidátkou na primátora Ostravy je Andrea Hoffmannová. V minulém volebním období odvedla obrovský kus práce v resortu školství. Dvojkou na kandidátce je současný místostarosta MOaP Rostislav Řeha, který v Ostravě začal s lučními trávníky nebo pasportizací stromů. Právě on je garantem realizace klimatického plánu. Trojkou je první místostarosta MOaP David Witosz a čtyřkou exposlanec a předchůdce Ivana Bartoše v křesle šéfa Pirátské strany Lukáš Černohorský.

Specifikem pirátské kandidátky je vysoký počet žen. „Na prvních 6 místech máme zastoupení 1:1 a i celkový počet žen na všech našich kandidátkách je ve srovnání se zbytkem republiky nadprůměrný,“ upozorňuje Andrea Hoffmannová. „Myslíme si totiž, že ženy mají v politice nezastupitelné místo.“

Kandidatura v pěti obvodech

Ve srovnání s předešlými volbami letos Piráti zvýšili počet kandidátů o 28 % procent a kromě magistrátu budou kandidovat celkem v 5 ostravských městských obvodech. V barvách České pirátské strany kandiduje v obvodech dohromady 175 kandidátů.

Lídrem pro MOaP je David Witosz, lídryní pro Porubu Martina Dušková, lídryní pro nejlidnatější ostravský obvod Ostravu-Jih je Pavlína Polášková. Nově se Piráti budou ucházet o přízeň voličů na Slezské, kde je lídryní analytička Zuzana Kolaříková, a dále v Mariánských Horách a Hulvákách, kde pirátskou kandidátku vede vozíčkář Jaroslav Hořejší.

Cílem je dvouciferný výsledek

Před čtyřmi lety obdrželi Piráti v Ostravě 8,95 procent hlasů a dosáhli zatím svého nejlepšího výsledku. „Letos bychom chtěli náš výsledek ještě vylepšit. Máme za sebou kus dobré práce na magistrátu i na radnicích, voličům nabízíme historicky nejlepší program a k tomu opravdové lídry. Víme, co chceme. A víme, jak na to,“ je přesvědčena ostravská náměstkyně.

Pro demokraticky smýšlející voliče jsou Piráti podle Hoffmannové jednou ze dvou alternativ. „Podle nás jsme pro Ostravu s ohledem na program a kandidátku rozhodně tou lepší alternativou. Proto je naším cílem získat v nadcházejících volbách získat dvojciferný výsledek,“ říká závěrem lídryně ostravských Pirátů Andrea Hoffmannová.

... O Pirátech v Ostravě

Piráti jsou třetí nejsilnější koaliční stranou na ostravské radnici. Strana vznikla v novém tisíciletí a brzy se stala mluvčím nastupující internetové generace. Piráti prosazují myšlenky svobody, otevřenosti a transparentnosti a rovného přístupu k informacím. Jsou zastánci digitalizace a ochrany životního prostředí. S tímto programem se Pirátská strana postupně prosazuje do jednotlivých sfér veřejného života. Piráti už působí na mnoha radnicích, ve vedení krajů, v Europarlamentu a od podzimu 2021 také ve vládě České republiky.