Piráti spouštějí unikátní webovou aplikaci „Větrání bez jedů“

Piráti spouštějí unikátní webovou aplikaci „Větrání bez jedů“

Ostrava, 9. října 2019 – Piráti spouštějí unikátní webovou aplikaci „Větrání bez jedů“. Aplikace zobrazuje mapu s kombinací předpovědi větru podle numerického modelu a informacemi o zdrojích znečišťování. Aplikace umožní obyvatelům Ostravy, žijícím v částech zasažených nadměrným vlivem průmyslového znečištění zjistit, zda k nim vítr přinese emise z těchto zdrojů a zařídit se podle toho (např. zavřít včas okna).

<hr />

Aplikaci najdete na následující adrese: https://vetrani.pirati.cz.

V aplikaci jsou aktuálně zobrazeni velcí znečišťovatelé, vypouštějící podstatné podíly benzo(a)pyrenu a benzenu. Obě látky jsou prokázanými lidskými karcinogeny a byl u nich v r. 2018 minimálně na jedné ze stanic překročen zákonný imisní limit. A kdo je zdrojem těchto škodlivých látek? Nejvíc emisí jde ze dvou provozů koksoven, konkrétně je to Koksovna Svoboda společnosti OKK Koksovny a Závod 10 - Koksovna společnosti Liberty Ostrava. Další znečištění způsobuje provoz výroby nitrobenzenu společnosti BorsodChem Mchz, který podle posledních dostupných měření z r. 2016 způsobuje ve svém okolí patrně překročení imisního limitu pro benzen. Dále jsou zobrazeny bývalé laguny Ostramo, které jsou dodnes zdrojem obtěžujícího zápachu a byly v minulosti významným zdrojem benzenu.

„Zasloužíme si být informováni, kdy budeme obtěžováni zápachem a z jakého zdroje. Můžeme si podle toho uzpůsobit svůj program a být spokojenější. Naneštěstí se nejedná pouze o problém obtěžování zápachem, ale i emisemi prokázaných lidských karcinogenů a dalších škodlivých látek. Vytvořili jsme unikátní aplikaci pro naši lokalitu, něco takového jinde v ČR patrně nenajdete. Máme zde provozy, které podle analýz jen svým vlastním příspěvkem způsobí překročení imisního limitu. Moderní webové technologie, otevřené mapové rozhraní mapy.cz a zahraniční otevřená data o předpovědi počasí umožnily vytvoření aplikace, která může přispět ke zlepšení informování o problémech a potažmo i kvality života dotčených obyvatel. Aplikace je zveřejněna jako svobodný software, tudíž ji může kdokoli přepoužít, např. pro informování o zdroji ve své obci nebo přispět k jejímu rozvoji.“

uvádí autor aplikace a poradce ostravských pirátů pro ovzduší Václav Parchaňský.

Proč Piráti zvolili podobu webové aplikace a nevyužili možností svých radních v městských obvodech a na magistrátu? Městské obvody a obce totiž nemají ve vztahu k ochraně ovzduší a prevenci v souvislosti s existujícími zdroji téměř žádné pravomoci. Agenda spadá do přenesené působnosti státní správy, vykonávané krajskými úřady. Pouze krajský úřad má možnost přezkoumat závazné podmínky provozu zdroje v integrovaném povolení a následně je upravit. Jako Piráti prosazujeme provedení takovýchto otevřených přezkumů. U části zdrojů např. neexistuje rozptylová studie, která by dokládala konkrétní dopad zdroje na své okolí, u nových zdrojů je naopak toto podmínka pro vydání povolení. Provoz velkého zdroje znečisťování by měl být vždy záležitostí určité společenské shody s okolními obyvateli a územně samosprávnými celky. Pokud totiž dochází k významnému vlivu na danou lokalitu a vytváření „špatných adres“, má to často za následek odliv obyvatel a nevratné škody na sociální struktuře oblasti.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Ostrava, 27. listopadu 2023 - První desítku kandidátů do krajských voleb v Moravskoslezském kraji si o uplynulém víkendu zvolili Piráti. Pozici lídryně kandidátky obhájila stávající šéfka devítičlenného zastupitelského klubu Pirátů Zuzana Klusová. V prvním kole volby získala podporu přes 93% voličů. V boji o lídra tak porazila své dva vyzyvatele z řad krajských zastupitelů: Leonarda Vargu i Ondřeje Ručku (na fotografii vpravo).

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.