Piráti: Stát dal přes 7 miliard na opravy silnic, zda se stav silnic skutečně zlepšil ale neví

Piráti: Stát dal přes 7 miliard na opravy silnic, zda se stav silnic skutečně zlepšil ale neví

Stát utratil přes 7 miliard z rezerv Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic, kvalitu ani nákladnost provedených oprav už ale nehodnotil. Tak Piráti shrnují poslední zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, který prověřil rozdělování státních i evropských dotací určených na opravy silnic II. a III. třídy v letech 2014 – 2016. Peníze na opravy silnic se měly čerpat z rezerv Státního fondu dopravní infrastruktury pouze v roce 2015, nakonec ale tento nesystémový způsob financování pokračoval až do loňska. Přestože se do modernizace silniční sítě investovaly miliardy, nikdo nestanovil konkrétní cíle, kterých by se mělo dotacemi dosáhnout.

„Peníze daňových poplatníků mizí a nikdo není schopen jasně říci, zda se stav silniční sítě zlepšil, nebo jestli kraje nakládaly s penězi od státu efektivně. Ministerstvo dopravy nebylo schopno ani po řadě skandálů kolem výstavby a oprav silnic a dálnic doteď nastavit kontrolní mechanismy, ani způsob hodnocení,“ komentuje pirátský poslanec Lukáš Černohorský, který je zároveň členem Kontrolního výboru Sněmovny.

Fakt, že stát dosud nemá kompletní metodiku ani jasné parametry hodnocení investic do modernizace silnic, jasně dokládá rozdílnosti výsledků v jednotlivých krajích. Zatímco Plzeňský kraj za 3,7 miliardy opravil během čtyř let téměř 1200 km silnic v havarijním a nevyhovujícím stavu, Liberecký kraj za necelé 2 miliardy opravil jen 150 km silnic v havarijním stavu, délka silnic v nevyhovujícím stavu ještě o 50 km narostla. Oprava jednoho kilometru silnic II. a III. třídy stála podle šetření NKÚ v průměru od 1,5 milionu korun do 14 milionů korun. Na Slovensku se přitom při obdobné kontrole v roce 2014 nepřehoupla horní cenová hranice přes 6 milionů za kilometr.

„Dokud nemáme v ruce spolehlivý nástroj, podle kterého stát určí předpokládanou hodnotu veřejných zakázek, nemůže být řeč o transparentnosti. Krajům v zásadě teď nemůžeme mnoho vyčítat, nevědí totiž, čím se řídit. Kritéria už měl dávno nastavit stát, respektive Ministerstvo dopravy ČR,“ vysvětluje pirátský místopředseda Podvýboru pro dopravu PS PČR Ondřej Polanský. Stanovení předpokládaných hodnot zakázek na opravy silnic kraje proto nechávaly v rukou externích dodavatelů, nijak už ale neověřovaly, jak byla tato hodnota určena.

<hr />
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Už více než půl roku se řeší finance na platy zaměstnanců ve školách. V listopadu proběhla první celorepubliková stávka zaměstnanců, po které školy dostaly od vlády některé přísliby – zejména 130% platu pro učitele a zrušení pouze neobsazených pozic nepedagogických zaměstnanců. A ve středu 7. února konečně dostaly školy rozpočty na platy svých zaměstnanců pro rok 2024. Výsledkem byl šok a rozčarování na ředitelských pozicích, které v pátek deklarovala tisková zpráva Asociace ředitelů základních škol. Co přesně se ředitelé dozvěděli a co to pro školy bude znamenat, si ukážeme v následujícím článku.

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Ostrava, 5. listopad 2023 - Moravskoslezští Piráti si na konci listopadu zvolili nové vedení. Pozici předsedy obhájil Rostislav Řeha, místopředsedy se stali Jakub Ježíšek, Jakub Vontroba, Pavel Kořízek a Michaela Davidová. Nové předsednictvo se shodlo na prioritách, které hodlá realizovat v rámci svého dvouletého mandátu. Jedná se především o řádnou přípravu a průběh kampaně do Europarlamentu a krajských voleb 2024, aktivizaci a rozvoj členské základny a posílení brandu a mediální prezentace Pirátů v Moravskoslezském kraji.