Kritický stav ovzduší na Ostravsku byl důvodem, proč Piráti v sobotu 3. března uspořádali v Impact Hub PirateCon s podtitulem Otevřené fórum o životním prostředí. Na akci nechyběl předseda Pirátů Bartoš ani předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová. Publikum čítající téměř 90 lidí si vyslechlo přednášky na téma znečištění ovzduší, rekultivací, trendů v obnovitelných zdrojích energie nebo ochraně přírody. Speciálním bodem programu byla TOXIC Tour. Během ní vzali Piráti účastníky z různých koutů republiky k ostravským hutím, nebo desítky metrů vysokým haldám z popílku. Navštívili i místní raritu šikmý kostel v Karviné-Dolech, který svým náklonem konkuruje věži v italské Pise. Vyvrcholením akce byla debata u kulatého stolu na téma zlepšení ovzduší v kraji.

„Vidět na vlastní oči krajinu zvláštně zdeformovanou těžbou a těžkým průmyslem byl zvláštní zážitek. Člověk, který v tom nevyrůstá, najednou vidí v plné síle obrovskou daň za tlukot ocelového srdce republiky. Byl bych rád, kdyby se místní dočkali řešení situace nejen s ovzduším v dohledné době. Slibů už slyšeli dost, teď musíme ukázat, že Piráti umí činit konkrétní kroky,“ komentuje svou účast na ostravském PirateConu předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Dana Balcarová, pirátská předsedkyně výboru pro životní prostředí, právě připravuje v oblasti ovzduší dva legislativní návrhy. První by měl dát obcím pravomoc zakázat topit hnědým uhlím. Druhý zakáže výjimky z limitů znečištění pro velké elektrárny.

„Toto jsou první kroky pro zlepšení. Chápu, že na Ostravsku bude potřeba spojit mnohem více opatření, abychom dosáhli reálných výsledků, ale další kroky budou následovat, doplňuje Dana Balcarová.

Jan Nezhyba, pirátský garant pro životní prostředí, například právě dává dohromady pracovní skupinu „Ovzduší bez hranic“. Ta by měla zlepšit komunikaci v otázkách kvality ovzduší se sousedním Polskem a nastavit společný postup.

Kromě problematiky ovzduší na PirateConu zazněla také ostrá kritika odstraňování ekologických zátěží a rekultivací. Ostravské Piráty teď kromě ovzduší hodně trápí kauza odstraňování kalů z lagun Ostramo. Tu se snaží řešit podáváním podnětů na Českou inspekci životního prostředí.  Na problém rekultivací během Toxic Tour upozorňoval nejvíce právě garant pro ŽP Jan Nezhyba:

„Rekultivace stojí miliardy. V mnoha případech jsou nejen zbytečné, ale dokonce nebezpečné. Podniky si z našeho regionu dělají smetiště a místo náročné likvidace používají průmyslové odpady dále během rekultivací a naváží je sem. Nebezpečné látky v nich obsažené pak představují další vážnou hrozbu pro životní prostředí.“

Vrcholem akce byla večerní debata u kulatého stolu. Té se zúčastnili krom Pirátů, také zástupci neziskových organizací - Nikola Carić za Čisté nebe a Jiří Koželouh za Hnutí DUHA. Za obecní samosprávu přijal pozvání Aleš Boháč, místostarosta ostravské části Radvanice a Bartovice, kde bývají limity pro ovzduší silně překročeny prakticky celoročně. Za program RE:START pro restrukturalizaci našeho kraje se zúčastnil Petr Birklen.Ačkoliv se diskutujícími shodli, že tlak na zlepšení ovzduší je momentálně snad největší v historii a všichni aktéři tvrdí, že dělají maximum, zlepšení nepřichází. Problémem je zejména špatná komunikace mezi státem, kraji a obcemi, ale také upřednostňování ekonomických zájmů průmyslové lobby. Ze strany Pirátů zazněla také kritika přístupu Ministerstva životního prostředí.

„Místo řešení skutečného stavu a vyvíjení tlaku na průmyslové podniky, se ministerstvo mnohdy uchyluje spíše k úpravám metodik a statistik. Podle tabulek to pak vypadá, že došlo ke zlepšení, aniž by tomu tak skutečně bylo,“ dodal Jan Nezhyba.

<hr />