Český Těšín, 4. února 2020 – Piráti z Českého Těšína chtějí radnici více otevřít lidem a prosadit participaci občanů na strategickém plánování. Participativní rozpočet je dlouhodobě jednou z programových priorit Pirátů na komunální úrovni. Jde o ideální způsob, jak se občané mohou spolupodílet na rozhodování o veřejných financích v místě, kde žijí. V řadě měst a obcí Moravskoslezského kraje již úspěšně funguje, často i několik let. Český Těšín by mohl být dalším z nich. O to teď usilují místní Piráti.

<hr />

Piráti moderní způsob plánování městského rozpočtu propagují od počátku svého politického působení v Českém Těšíně. Prosadit změnu z opozičních lavic není jednoduché, ale postupnými kroky se daří zvyšovat povědomí o tématu a zájem veřejnosti. Pro schválení participativního rozpočtu se zažitou zkratkou PaRo je ale potřeba především politické vůle zastupitelstva, potažmo vedení města.

O to se těšínští Piráti snaží všemi možnými prostředky. Zastupitelům koncem minulého roku zaslali email s důvodovou zprávou k PaRo. Zároveň probíhá informační kampaň na sociálních sítích a nedávno proběhla také akce, která pomohla přiblížit problematiku všem zájemcům ze strany veřejnosti.

„Máme za sebou veřejnou přednášku, kde jsme představili základní principy PaRo, hlavní výhody a kroky nutné k jeho úspěšnému zavedení. To vše jsme doplnili o několik příkladů projektů, které byly v rámci PaRo navrženy občany. Po přednášce proběhla diskuze a ohlasy zúčastněných byly pozitivní – nejen ke konceptu PaRo jako takovému, ale také k záměru zavedení PaRo v Českém Těšíně. Věříme, že se co nejdříve podaří ukotvit participativní rozpočet jako součást strategického plánování města,“

prozradil pirátský zastupitel Ireneusz Pieniążek, který se popularizaci PaRo v Českém Těšíně věnuje.

<hr />