Ostrava, 19. listopadu 2020 – Aktuální téma reprodukčních práv v Polsku se nás dotýká více, než bychom čekali. Frýdeckomístečtí Piráti se proto připojují k hlasům vyjadřujícím solidaritu s polskými ženami a menšinami, které bojují s tlakem Polské konzervativní vlády.

<hr />

Potraty jsou z důvodu vážného poškození plodu protiústavní, rozhodl 22. října tohoto roku polský ústavní soud. V Polsku jsou už teď interrupce prakticky zakázané a s účinkem této úpravy potratového zákona nebude oprávněný ani nejčastější důvod i k tomu málu zákroků, které dnes u našich sousedů legálně probíhají.

Výrok ústavního soudu, který je složený převážně ze soudců nominovaných polskou vládní stranou Právo a spravedlnost, je výsledkem dlouhodobého tlaku konzervativních a církevních zájmových skupin v Polsku a také to za poslední léta není ani pokus první. Obdobné zásahy do občanských práv nemají ve skutečnosti s ochranou zdraví nebo života nic společného a ženské tělo se v tomto případě stává rukojmím vládní snahy o větší a větší kontrolu nad soukromými životy Polek a Poláků.

Snahy o další omezení přístupu k potratům vyvolaly v Polsku i přes koronavirovou krizi rozsáhlé protesty. Do ulic vyšly ženy i muži mobilizovaní kampaní organizace Celostátní stávka žen. Situace také vyvolala vlny solidarity ve světě i v Česku. Za Polské ženy se postavila Rada Evropy pro lidská práva i mnozí evropští politici a nevládní organizace. Podporu Polkám vyjádřil i pražský Pirátský primátor Zdeněk Hřib.

„Podpořit polské ženy v jejich svobodné volbě bychom chtěli i my ve Frýdku-Místku. V prvé řadě proto, že máme v Polsku přátele, se kterými soucítíme a také proto, že si velmi dobře uvědomujeme, jak blízko to na hranice s Polskem je,“

říká Michaela Davidová, která se u frýdeckomísteckých Pirátů tématu věnuje, a dodává, že kroků směrem k omezování lidských svobod v zemích Visegrádské čtyřky přibývá a my si nesmíme myslet, že se nás to netýká.

Právě v oblasti omezování reprodukčních práv už v česku působí lobbistické Hnutí pro život, které Polskou cestu vítá. Známější je spíše jeho projekt Nesoudíme, pomáháme, který ač není licencovanou poradenskou službou, radí ženám, jak najít východisko z náročné životní situace. A tím východiskem je samozřejmě porod. Městem podporujícím tento projekt je od 5. října také Frýdek-Místek. Podle náměstka Marcela Sikory tato služba doplňuje mozaiku sociálních služeb ve městě.

„Dle registru se v případě Hnutí pro život o sociální službu nejedná! Ve Frýdku-Místku už je ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, které ženám odborné sociální poradenství nabízí,“

říká odbornice na sociální věci Veronika Madejová a dodává, že nepředpokládá, že bychom ve Frýdku-Místku něco dalšího tohoto typu potřebovali a že by se s takovou službou v komunitním plánu města počítalo.

Frýdeckomístečtí Piráti proto apelují na to, aby město v této spolupráci nepokračovalo a naopak zvážilo podporu organizací, které ohroženým polkám pomáhají. V Česku například po vzoru Ciocia Basia z Berlína nebo Ciocia Wienia působí skupina Ciocia Czesia.