30 – 20 – 50 - to je pomoc na míru nájemníkům v centru Ostravy

30 – 20 – 50 - to je pomoc na míru nájemníkům v centru Ostravy

Ostrava, 16. července 2020 - Piráti nedělají unáhlená rozhodnutí, jdou na všechno s námořnickou rozvahou. Strategie a řešení navrhují, až když znají relevantní data. Nejinak tomu bylo i v případě pomoci nájemníkům v době koronavirové krize v centrálním obvodu. I když si zpočátku nájemníci stěžovali, že se jim po uzavření provozoven nedostává potřebné pomoci, vedení obvodu vyčkalo na dopady krize, aby navržená kompenzace byla co nejefektivnější.


Centrální obvod nyní přichází s programem na pomoc nájemníkům, kterou je možné čerpat zpětně za dobu, kdy byli zasaženi koronavirem. Díky vládnímu programu Covid-Nájemné mají živnostníci nejen v Ostravě možnost zaplatit za tři jarní měsíce v době koronavirové krize pouze pětinu nájmu. Podmínkou je dohoda s pronajímatelem prostor.

Podstatou programu je participace: pronajímatel (obvod) sleví 30 procent z nájmu, nájemce uhradí 20 procent a stát mu přispěje 50 procent. V centru nyní provozuje svou činnost celkem 249 živnostníků, přičemž od více než 140 z nich už obvod během jara obdržel žádost o úlevu z nájmu.

„Postupně budeme žádosti vyřizovat tak, jak nám přicházely, a ozveme se i těm podnikatelům, kteří měli uzavřený podnik, ale o slevu nežádali,“

přislíbil místostarosta centrální ostravské radnice David Witosz. Připustil, že program je spojený s nemalou byrokracií, která se ale živnostníkům rozhodně vyplatí.

Radnice bude slevu řešit formou dodatků k nájemním smlouvám a uzavřené by je chtěla mít všechny do konce prázdnin. Vládní program umožňuje celou situaci dořešit až do konce roku a alokovaných je na to pět miliard korun, které budou v případě potřeby navýšeny.

„Může se stát, že některým nájemníkům vláda nevyhoví. Pokud by k tomu došlo, ubezpečuji je, že do konce roku je tady prostor, jak se dohodnout, aby z toho všichni vyšli vítězně,“

dodal David Witosz, podle něhož sleva na nájemném bude pro obvod znamenat výpadek příjmů přes 2,8 milionu korun.


Úvodní obrázek zdroj: David Witosz /Piráti/ [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články