Problematická kompostárna v Ostravě chce navýšit kapacitu. Piráti požadují plnohodnotné posouzení záměru, pachovou studii a veřejné projednání.

Problematická kompostárna v Ostravě chce navýšit kapacitu. Piráti požadují plnohodnotné posouzení záměru, pachovou studii a veřejné projednání.

Ostrava, 27. ledna 2021 – Společnost INGEA Recyklace chystá rozšíření provozu kompostárny v průmyslové zóně v Mariánských Horách. Vyplývá to z oznámení záměru zveřejněného v informačním systému EIA. Stávající kapacita se má navýšit na dvojnásobné množství biologicky rozložitelného odpadu. Již nyní si přitom okolní firmy stěžují na nepříjemný zápach spojený s provozem kompostárny. Piráti se domnívají, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí v dané oblasti a zároveň žádají o doplnění dokumentace záměru o pachovou studii.

<hr />

Kompostárna se nachází v areálu chemických závodů poblíž bývalého dolu a koksovny Jan Šverma. Areál bývalého dolu je příkladem úspěšného využití bývalého důlního areálu pro lehký průmysl. Právě zaměstnance místních podniků ale zejména v letních měsících a v nočních hodinách obtěžuje silný hnilobný zápach neznámého původu a hojný výskyt much. I když se přímou souvislost zápachu s provozem kompostárny nepodařilo v minulosti prokázat, může být jednou z jeho pravděpodobných příčin. O to více překvapuje, že ačkoli má dojít k navýšení kapacity zařízení ze současných 42 tisíc tun odpadů ročně na 80 tisíc tun, zmíněný záměr zcela postrádá pachovou studii.

Takovou informaci si můžete přečíst v oznámení záměru, zveřejněném v informačním systému EIA.

„V dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí bych očekával, že zpracovatel se bude problematice zápachu věnovat, nicméně není tomu tak. V oznámení záměru je zmíněna stávající technologie řešení zápachu z fermentorů biofiltrem, jako by k obtěžování okolí zápachem vůbec nedocházelo,“

komentuje nedávno zveřejněný záměr člen krajského týmu pro životní prostředí Václav Parchaňský.

Na zápach v okolí kompostárny opakovaně upozorňují především zaměstnanci mariánskohorské pobočky společnosti produkující filtry pro automobilový průmysl, stejně jako obyvatelé jižněji položených sídlišť. Nejde navíc o jediný zdroj zápachu a znečištění v této lokalitě.

„Již delší dobu upozorňujeme na zvýšenou koncentraci různých zdrojů znečištění v této části Ostravy. Ať už je to provoz koksovny Svoboda, jejíž vliv na ovzduší Piráti dlouhodobě kritizují, nebo spalovny nebezpečných odpadů společnosti SUEZ, u které je stále ve hře její další rozšiřování. Kompostárna tak není jediným, ale dalším z mnoha zdrojů zápachu, které místním obyvatelům otravují život,“

říká předsedkyně krajského zastupitelského klubu Pirátů Zuzana Klusová.

„Za poslední roky zaznamenáváme nárazové stížnosti obyvatel sídliště Fifejdy na zápach, který v některých případech ukazuje právě na onu kompostárnu. A v okolí mame i další potenciální zdroje zápachu, takže na další přidávání kapacity se určitě budeme dívat nedůvěřivě. Jako samospráva budeme hledat cesty, jak nedopustit další zhoršení situace pro naše občany,“

dodává místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Rostislav Řeha.

Podle Pirátů může mít záměr významný vliv na životní prostředí v dané oblasti, především kvůli emisím pachových látek, žádají proto o doplnění dokumentace o pachovou studii.

Dotýká se rozšíření provozu kompostárny i Vás? Pošlete krajskému úřadu své vyjádření! Pokud úřad rozhodne, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí, bude tento pozsouzen v plném rozsahu podle zákona 100/2001 Sb., a veřejnost může mít možnost se zúčastnit veřejného projednání.

Vyjádření podle naší šablony (.dotx, .ott) nebo vlastní připomínky můžete zaslat datovou schránkou, poštou nebo osobně do 5. 2. 2021 na adresu krajského úřadu:

Moravskoslezský kraj<br /> 28. října 117<br /> 702 18 Ostrava

Datová schránka: 8x6bxsd

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Ostrava, 27. listopadu 2023 - První desítku kandidátů do krajských voleb v Moravskoslezském kraji si o uplynulém víkendu zvolili Piráti. Pozici lídryně kandidátky obhájila stávající šéfka devítičlenného zastupitelského klubu Pirátů Zuzana Klusová. V prvním kole volby získala podporu přes 93% voličů. V boji o lídra tak porazila své dva vyzyvatele z řad krajských zastupitelů: Leonarda Vargu i Ondřeje Ručku (na fotografii vpravo).

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.