Komentář pirátské zastupitelky Pavlíny Nováčkové: Už delší dobu, jako pirátští zastupitelé v obvodu Ostrava-Jih, bojujeme za to, abychom měli podkladové materiály k dispozici před jednáním radních. Chceme a potřebujeme vědět, co se chystá rada schválit, abychom se mohli do dění v naší městské části skutečně aktivně a hlavně včas zapojit. Zároveň nám jako straně prosazující transparentnost politiky přijde nepochopitelné, že je nám k takto důležitým podkladům upírán přístup. Rada totiž stále hledá záminky, proč opozici tyto informace předem neposkytnout.

<hr />

V červenci jsme od pana starosty a následně také od paní Tichánkové, předsedkyně zastupitelského klubu ANO, obdrželi zamítavá stanoviska k našemu požadavku na přístup k informacím projednávaných na radě. Důvod zamítnutí je u obou straníků různý, ale cíl je jasný – hlavně nenechat opozici předem nahlédnout pod pokličku toho, co si na radě kuchtí.

Věc budeme řešit dále, z našeho pohledu je to hlavně slovní hra. Jak vlastně vypadá takový slovní ping pong?

  1. Materiály obsahují citlivé údaje.<br /> Zastupitel má ze zákona o obcích právo na přístup ke všem informacím, tedy i k osobním údajům. Nicméně od začátku, co jsme ve funkci, říkáme, že osobní údaje nepotřebujeme znát.

  2. Poskytování informací v materiálech před jednáním rady je na hraně zákona.<br /> Mnoho měst informace v materiálech před jednáním rady poskytuje – mailem, uložením na úložiště, fyzicky.

  3. Informace se mohou dostat na veřejnost.<br /> Navrhli jsme, aby materiály dostávali jen předsedové klubů, tak, jak to dělají už druhé volební období v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nebo jak to dělala rada Ostravy-Jihu i v minulém volebním období.

  4. Rada se opírá o stanovisko odboru právního.<br /> Stanovisko odboru právního má podobu jednoho emailu, který říká, že „jednání rady je neveřejné“. Nikde netvrdíme, že by mělo být jednání rady veřejné. Celou dobu hovoříme jen a pouze o přístupu k informacím před jednáním rady.

  5. Na informace před jednáním rady není zákonný nárok.<br /> Zákon to takhle neuvádí, ale uvádí, že zastupitel má nárok na informace. Zda před jednáním rady, to záleží na politické vůli.

  6. Na materiálech se do poslední chvíle pracuje.<br /> To není pravda, většina materiálů je hotova a radní dostanou na stůl finální verzi. Pokud nastanou u některých projednávaných bodů nenadálé změny, tak o těch mohou být přece zastupitelé informováni emailem, vložením nového materiálu nebo jeho části do úložiště atd.

O této záležitosti jsme několikrát jednali, dokonce jsme předložili zástupcům politických klubů a vedení obvodu stanovisko Ministerstva vnitra ČR a komentářem zákona, leč zákon umožňuje různé kličky politické libovůli. A hlavně vize, aby se obvod rozvíjel navzdory vládnoucím stranám, ta prostě chybí. Radě obvodu nezáleží na kontinuitě, přitom politická štěstěna je vrtkavá potvora. Co je teď, nemusí být za tři roky. Postoj radních nás Piráty mrzí hlavně u lidí z ODS a OSTRAVAKa, kteří si opoziční roli zkusili minulé volební období.

Chceme být konstruktivní opozicí, ale rada sama nás staví do role nespokojených rebelů.