Protidrogový vlak – za hodně peněz málo muziky

Protidrogový vlak – za hodně peněz málo muziky

Český Těšín, 26. července 2020 - „Nejvýznamnější projekt v oblasti drogové prevence v ČR“, píše se na stránkách revolutiontrain.cz, které prezentují projekt protidrogového vlaku. Opravdu? O jaká data se toto marketingové tvrzení opírá? Piráti se problematice tohoto odborníky diskutovaného projektu věnují již delší dobu a teď přicházejí se syntézou odborných stanovisek, která dokládají neúčinnost nákladného preventivního programu.


Protidrogový vlak objíždí v rámci svých tour řadu měst v Česku. Jedním z nich je i Český Těšín. Tamní Piráty proto zajímalo, jaký efekt má projekt, na jehož realizaci je alokovaná poměrně vysoká částka z městského rozpočtu.

Expertní tým tvořený mimo jiné těšínskou pirátskou příznivkyní Bárou Brannou, poslancem Tomášem Vymazalem a bohumínským zastupitelem Danielem Galuszkou proto vypracoval souhrnnou zprávu o neúčinnosti projektu, včetně možných efektivnějších alternativ.

„Skeptické názory specialistů a adiktologů na účinnost programu provází projekt od počátku jeho existence. Protidrogový vlak nyní působí v oblasti primární protidrogové prevence, přestože řada odborníků zpochybňuje jeho efektivitu. Problém vidíme i v tom, že projekt v rozporu se zákonem nezveřejňuje výroční zprávy a neumožňuje tak transparentní kontrolu nad využitím veřejných prostředků,“

uvedla Bára Branná, která se na na přípravě materiálu podílela.

Projekt navíc nemá certifikaci a v mnoha ohledech nesplňuje:

  • mezinárodně uznávané Standardy kvality prevence Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost,
  • mezinárodní standardy prevence Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu,
  • české národní standardy kvality.

Těšínští opoziční zastupitelé teď chtějí problematiku Protidrogového vlaku konzultovat s ostatními zástupci stran. S odkazem na důvodovou zprávu k projektu budou navrhovat přehodnocení dalšího financování projektu, na který byla pro tento rok v jejich městě alokována částka 108 000 Kč.

Tematice protidrogového vlaku se Piráti aktivně věnují nejen v Těšíně, ale i na dalších místech v kraji i v celém Česku. Výstupy expertního týmu a závěry důvodové zprávy tak přispějí k osvětě, informovanosti a další diskuzi o účinnosti projektu na základě relevantních argumentů i jinde.

Souhrnný dokument k problematice Protidrogového vlaku ke stažení (PDF, 110 KB).


Úvodní obrázek zdroj: Bára Branná [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články