„New York, New York!“ Známý hit Franka Sinatry si jistě připomněl Ondřej Polanský, poslanec Pirátské strany za Moravskoslezský kraj, po svém výstupu na plénu OSN v New Yorku. Svou první velkou zahraniční cestu v pozici předsedy Stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie doprovodil projevem na téma migrace. Tato problematika vyvolává kontroverze nejenom v Evropě. Nicméně jak řekl Ondřej: „Opravdový život začíná, když vystoupíš ze své komfortní zóny."

Global Compact for Migration neboli Globální úmluva o migraci je označení plánované globální dohody o migraci. Ta má být první mezivládní dohodou zabývající se všemi aspekty migrace. V minulém týdnu se sešli zástupci parlamentů členských zemí na půdě OSN v New Yorku a vyměnili si své zkušenosti, názory i návrhy pro připravovaný dokument. Ten by se měl stát výchozím materiálem pro řešení globální migrace. Po slyšeních v OSN budou nyní probíhat mezivládní jednání. Další slyšení v OSN pak proběhnou v dubnu a červnu.

Kromě vystoupení v OSN navštívil Ondra koncert romského pianisty Tomáše Kača z Nového Jičína v proslulé Carnegie Hall. Tomáš představil jak vlastní skladby, tak úpravy děl Johanna Sebastiana Bacha a Fryderyka Chopina. Tomáš je příkladem člověka, který se vlastní pílí a úsilím dokázal prosadit a uspět ve světě. Získal diplom na bostonské Berklee College a před pár dny mu tleskala Carnegie Hall ve stoje. Přitom je příslušníkem etnické menšiny a pochází z dvanácti dětí. Jeho příběh může být vzorem pro ty, kteří také touží po lepší budoucnosti.

Pracovní cesta do USA spojila příjemné s užitečným. Doufáme, že slovo České republiky i Pirátů bude v OSN slyšet i nadále.

Překlad projevu, který Ondřej Polanský přednesl v OSN:

Vážený pane prezidente, vážení kolegové,

Především vám chci poděkovat za příležitost účastnit se tohoto dvoudenního parlamentního slyšení. Čas zde jsem si opravdu užil a jsem rád, že mám příležitost zde vystoupit.

Česká republika podporuje kroky, které mají zlepšit regulační mechanismy migrace na globální úrovni a skutečně věřím, že můžeme z pozice poslanců přispět k vyjednávacímu procesu v rámci dohody Global Compact.

Souhlasím, že sdílená odpovědnost – jedno z ustanovení Global Compact – je velmi důležitá, a proto si dovolím jmenovat několik pozitivních příkladů za Českou republiku.

Česká republika se v rámci vnější migrační politiky zaměřuje na poskytování pomoci uprchlíkům v místě jejich původu, na finanční pomoc zemím, které přijímají největší počty uprchlíků a na preventivní akce proti velkým migračním vlnám. Pomoc poskytuje například prostřednictvím programů pomoci na západě Balkánského poloostrova, na Blízkém východě nebo Zdravotně humanitárním programem MEDEVAC.

Česká republika také aktivně posílá policisty a odborníky na azylovou politiku do evropských agentur jako je Frontex nebo Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu. Bilaterálně posílá odborníky do zemí stižených migrační vlnou jako Balkán, Řecko a Itálie.

Česká republika se také podílí na prevenci a řízení migračních proudů prostřednictvím širších aktivit EU. EU je přitom nyní největším poskytovatelem humanitární pomoci na světě. Česká republika poskytla značné finanční prostředky do Nouzového svěřenského fondu EU pro Afriku, Regionálního svěřenského fondu pro Sýrii (130 milionů Kč), nebo do programů regionálního rozvoje a ochrany.

Je zřejmé, že Česká republika vytváří pozitivní příklady a drží se ustanovení Global Compact. Upřímně doufám, že dosáhneme smysluplného kompromisu, který pomůže lidem, kteří to potřebují.

<embed alt="alt text" embedtype="image" format="left" id="2741" />{: .thumbnail}

<embed alt="alt text" embedtype="image" format="left" id="2742" />{: .thumbnail}

<hr />