Koksovna Svoboda konečně pod drobnohledem, rada města schválila zpracování rozptylové studie

Koksovna Svoboda konečně pod drobnohledem, rada města schválila zpracování rozptylové studie

Ostrava, 7. září 2021 – Konečně! Rada města na svém srpnovém zasedání schválila zpracování rozptylové studie Koksovny Svoboda. Po provedení studie Piráti dlouhodobě volají, ostravská koksovna byla také hlavním impulsem pro vznik pirátské aplikace Větrání bez jedů před dvěma lety. Studie hodnotící dopad koksovny na kvalitu ovzduší se má realizovat v příštím roce. Piráti rovněž opakovaně vyvzývají ke zpracování studie zdravotních dopadů, s tou se zatím bohužel nepočítá.


„Věc byla řešena na doporučení komise pro životní prostředí rady města, jejíž usnesení jsem na zasedání inicioval. Komise se na něm usnesla, že město ani jeho občané nemají k dispozici studii, která by zhodnotila dopad zdroje na kvalitu ovzduší a doporučila Radě zajistit její zpracování. Studie je standardním nástrojem při umisťování zdrojů do území a hodnocení dopadů na životní prostředí, avšak pro tento zdroj nebyla vůbec k dispozici. Na dnešní den připadá Mezinárodní den čistého ovzduší a lepší dárek jsme si přát nemohli,“

komentuje Václav Parchaňský, autor aplikace Větrání bez jedů a člen komise pro životní prostředí města Ostravy.

„Rozptylová studie přehledným způsobem ukáže příspěvek zdroje ke znečištění ovzduší v jeho okolí, které se dotýká především místních obyvatel. Občané města Ostravy se tak konečně dozví, jaký vliv na ovzduší města má provoz Koksovny Svoboda v Přívoze a zároveň město dostane do rukou významný nástroj pro jeho další zlepšení. Pomůže potom doufejme přimět krajský úřad k úpravě stávajícího integrovaného povolení koksovny tak, aby se případným dopadům na zdraví obyvatel už konečně zamezilo. Zpracování této studie bylo i naším dlouhodobým cílem a děkujeme Radě města a paní náměstkyni Šebestové za jejich podporu.“

doplňuje Rostislav Řeha, místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu, který má životní prostředí ve své gesci.

Usnesení rady k rozptylové studii ke koksovně.


Úvodní obrázek zdroj: Václav Parchaňský /Piráti/ [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články