Existuje ještě šance zpochybnit privatizační smlouvu s Karbon Investem? Podle toho, co zaznělo na včerejším zasedání vyšetřovací komise k OKD, zní odpověď “ano”. Komise vedená pirátským poslancem Lukášem Černohorským si pozvala advokátku Hanu Marvanovou, která se kauzou dlouhodobě zabývá a zná právní detaily celé kauzy. Marvanová upozornila na fakt, že stát při prodeji OKD v roce 2004 zvýhodnil Karbon Invest díky zkušenostem s těžbou. Ten už tou dobou ale ovládala společnosti Charles Capital Zdeňka Bakaly. To ale vláda netušila. Podle ní má tedy stát stále šanci odstoupit od kupní smlouvy. Komise se znovu sejde 19. dubna. Pozve si insolvenčního správce Lee Loudu a zástupce BytyOKD Romana Macháčka.

“Stále existuje šance odstoupit od kupní smlouvy, kterou stát v roce 2004 uzavřel s Karbon Investem. Důvodem může být příliš nízká kupní cena, možný trestný čin nepovolené podpory i záměrné zamlčení toho, že Karbon Invest v době podpisu kupní smlouvy už ovládala jiná společnost bez zkušeností s těžbou. Vláda tedy neměla žádný důvod Karbon Invest zvýhodnit,”

vysvětluje Černohorský. Komise by tak mohla dát vládě konkrétní doporučení, jak sjednat nápravu a právně zpochybnit celou smlouvu.

Další šancí, jak se po letech dobrat spravedlnosti v kauze, která se stala symbolem neschopnosti státu ochránit své nerostné bohatství i zájmy občanů, je Evropská komise. Ta by se mohla zabývat nedovolenou podporou a zahájit znovu řízení. Tuto stránku kauzy má objasnit na příštím zasedání komise Roman Macháček zastupující zájmy vlastníků bytů, kteří léta marně čekají na slíbený prodej bytového fondu na Ostravsku.

Příště se bude komise podrobněji zabývat třetí částí vývoje kauzy OKD, tedy dosud ne úplně objasněnými okolnostmi úpadku těžařské společnosti. Komise si proto na příště pozvala také insolvenčního správce Lee Loudu, který úpadek těžařského kolosu řeší. Z iniciativy Václava Klause ml., který má na starost toto poslední dějství kauzy bude na další zasedání komise pozván také ekonom a dlouholetý člen bankovní rady ČNB Pavel Řežábek. Jeho úkolem bude rozkrýt majetkové přesuny, které předcházely úpadku OKD do insolvence.

“Celá kauza je mimořádně složitá, Zdeněk Bakala byl zjevně mistrem v řetězení firem a balancování na hraně zákona. Vinu ale nelze hledat pouze u něj. Kauza OKD poukázala na neschopnost státu pohlídat zájmy svých občanů, a to bohužel opakovaně. Jedním z cílů komise by proto mělo být poučit se z minulých chyb a zamezit jejich opakování v budoucnu. Piráti teď pracují na návrhu zákona o konečných vlastnících firem. Díky veřejně dostupnému rejstříku by se už nemohlo stát, že nevíte, kdo skutečně stojí za společností, s níž hodláte uzavřít obchod,” dodává Lukáš Černohorský.

<hr />