Praha, 14. listopadu 2018 – Už za necelé dva měsíce může stát definitivně ztratit šanci získat zpět pochybně privatizovaný majetek. Dnes odpoledne má Sněmovna poslední možnost tomu zabránit. Poslanci budou hlasovat o pirátské novele občanského zákoníku, která by o 5 let prodloužila dobu, během níž může soud vrátit nepoctivě nabytý majetek z období privatizace zpět státu. 1. ledna příštího roku totiž skončí pětiletá ochranná lhůta pro mimořádné vydržení v případě privatizačních kauz. To znamená, že stávající vlastníci si po tomto datu budou moci majetek ponechat, i pokud se prokáže, že byl během privatizace nabytý neprávem. Autorem návrhu je pirátský poslanec Lukáš Černohorský.

<hr>

„Jde zejména o pochybné transakce týkající se protizákonných převodů bytových fondů, lesů a jiného nemovitého majetku. Stát nebo jiný původní vlastník by měl ještě šanci získat majetek zpět. Cílem návrhu je zabránit mimořádnému vydržení státního majetku, který byl v minulosti pochybným způsobem privatizován a převeden, přičemž příslušné orgány dosud neobjasnily podstatné právní aspekty těchto majetkových převodů,”

vysvětluje předkladatel a zároveň také předseda vyšetřovací komise ke kauze OKD Lukáš Černohorský.

Piráti předloženým návrhem rozšiřují původní úmysl Vlády ČR, která sama přechodné ustanovení v novém občanském zákoníku zakotvila.

„Věřím, že Sněmovna neumožní, aby se nad kauzami privatizační éry definitivně uzavřela voda a většina poslanců, kterým skutečně záleží na jejich dořešení, náš návrh podpoří,”

dodává Černohorský.

Konkrétním příkladem může být kauza sídliště Písnice, kvůli které Lukáš Černohorský již v červnu interpeloval premiéra Babiše. V 90. letech byl za podivných okolností převeden bytový fond na ČEZ. Nájemníci pak podali žalobu, ve které se domáhali určení státu jako vlastníka sídliště. Důvodem byly nesrovnalosti při manipulaci s tímto bytovým fondem v roce 1992, kdy byl podle jejich názoru obcházen zákon o vlastnictví bytů. Žalobu soud v prvním stání odmítl v plném rozsahu pro nedostatek naléhavého právního zájmu ze strany státu. Soud se tak ani nezabýval samotným případem. Černohorský proto premiéra vyzval, aby se stát k žalobě připojil a postavil se na stranu nájemníků.

<hr />