Ostrava, 23. března 2019 – Neuvěřitelných 19 let se vleče kauza módního domu Ostravica-Textilia, teď se snad blýská na happyend. Developerská firma Amádeus Real, která koupila budovy i okolní pozemky, prohrála soud o náhradu škody ve výši 1,5 miliardy a Ostravě se tak otevírá cesta k odkoupení budov a jejich proměně. Pro Piráty je to velké zadostiučinění. O záchranu této památky v centru města bojují od začátku svého fungování. Od podepisování petic a demonstrací se teď ale mají šanci posunout ke koncepčnímu řešení, téma přenesli na půdu parlamentu. Pirátský poslanec z Ostravy a dlouholetý bojovník za záchranu Textilie Lukáš Černohorský pracuje na novele památkového zákona.

<hr />

Právě pohnutý osud módního domu Ostravica-Textilia Lukáše Černohorského motivoval se zabývat zákony, které se vztahují k ochraně památek a kulturního dědictví. V březnu uspořádal seminář k tématu ochrany památek v kontextu nového stavebního zákona, kde Piráti představili svých 5 pilířů nové zákonné úpravy. Nad památkami v Česku se totiž vznáší Damoklův meč v podobě nového stavebního zákona.

“Na stavební povolení si v Česku počkáte často několik let. To je problém, který samozřejmě trápí i Piráty. Snahu udělat přítrž dlouholetým průtahům ve stavebním řízení teď ale vláda použila jako záminku pro výrazný zásah do ochrany památek. To nechceme,”

vysvětluje pirátský poslanec Lukáš Černohorský. Piráti chtějí odmítnout stávající podobu stavebního zákona, Černohorský navíc plánuje předložit také novelu památkového zákona, která staví na pěti pilířích:

  1. Transformace Národního památkového ústavu na úřad s rozhodovací pravomocí – V současnosti má stanovisko Národního památkového ústavu pouze charakter doporučení a úředníci se jím nemusí řídit. Právě to často vede k devastaci památek ve prospěch zájmů developerů. To by se podle návrhu Pirátů mělo změnit. Ústav by se měl změnit na plnohodnotný úřad vydávající závazná stanoviska. Pobočky by měl v krajích i městech s rozšířenou působností, tím by se ulevilo také stávajícím úředníkům v obcích, kteří jsou často přetížení a nejsou odborníky v oblasti památkové péče.

  2. Zapojení spolků do ochrany památek – Stávající zákon o státní památkové péči vůbec s podílem spolků na ochraně architektonického dědictví nepočítá, to je podle Pirátů chyba. Česku to přímo ukládá Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy.

  3. Pravomoc zabezpečit stavbu i bez souhlasu majitele – Chceme dát orgánům památkové péče pravomoc reagovat při neplnění povinnosti vlastníků kulturních památek na stav ohrožení a zajistit nutné zabezpečovací práce.

  4. Povinný výkup chátrajících budov – Musíme lépe určit pravidla pro povinný výkup kulturních památek a regulovat chátrání kulturních památek. Jak? Například formou vyššího zdanění.

  5. Náhrady pro vlastníky památek a podpora – Chceme znovu nastavit nejen povinnosti, ale také práva vlastníků památek a objektů v památkově chráněných územích včetně nároku na určité kompenzace. Považujeme za důležité hledat rovnováhu mezi zájmy státu a vlastníků.

Tato opatření by měla podle Pirátů do budoucna zamezit, aby se osud módního Domu Ostravica opakoval. Debatu o budoucnosti památek v kontextu nového stavebního zákona otevřeli 18. března na zcela zaplněném semináři v Praze, na němž vystoupili zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj i generální ředitelka Národního památkového ústavu, prezident ČNK ICOMOS nebo místopředseda Klubu za starou Prahu. Po ukončení diskusní části měli účastníci možnost prohlédnout si sérii informačních panelů o minulosti a současnosti některých významných staveb v Česku, Ostravica samozřejmě nemohla chybět. Materiály si můžete prohlédnout zde.