„Odpadový byznys v Ostravě rozvíjet nechceme,” občané podpořili Piráty v boji proti obří spalovně nebezpečných odpadů

„Odpadový byznys v Ostravě rozvíjet nechceme,” občané podpořili Piráty v boji proti obří spalovně nebezpečných odpadů

Ostrava, 7. března 2019 – Ostravané další spalovnu nebezpečných odpadů nechtějí, proti je také vedení města, městské části Mariánské Hory nebo nedalekých Ludgeřovic. Jasně to zaznělo na včerejším veřejném projednávání záměru nadnárodní společnosti Suez. Za Piráty vyjádřil nesouhlas místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Rostislav Řeha. Bouřlivý potlesk sklidil Jan Nezhyba, pirátský garant pro životní prostředí, když svůj dotaz uvedl slovy „Proč nenaložit koňovi, který vydrží!“ Tak by se dal v zásadě shrnout hlavní problém. Dohromady by se totiž v Ostravě do budoucna spalovalo 45 000 tun nebezpečných odpadů. V jiných krajích mají přitom spalovny kapacitu okolo 4 000 tun. Zarážející je nepřítomnost zástupců Moravskoslezského kraje na jednání.


Piráti se proti stavbě spalovny nebezpečných odpadů postavili už loni na podzim, kdy začali sbírat podpisy pod petici. „Chtěli bychom upřesnit některá tvrzení, která jsou zavádějící a mohou ve veřejnosti vzbudit dojem, že další spalovna je nezbytná a nepřináší skoro žádná rizika. To není pravda a lidé by to měli vědět,“ říká Zuzana Klusová z krajského vedení Pirátů v Moravskoslezském kraji.

„Že se veřejného slyšení s občany neúčastnil nikdo z vedení Moravskoslezského kraje považuji za skandální. Hejtman Ivo Vondrák tvrdí, že kraj spalovnu potřebuje, zároveň ale hovořil o tom, že nedopustí žádné další škodliviny. Tomu nerozumíme. Všechno, co má komín, totiž má i emise a žádné kompenzační opatření typu čističek vzduchu do školek nebo výsadby stromů to nezmění. Z kraje by mělo zaznít jasné stanovisko, proč tedy výstavbu podporuje,”

komentuje Jan Nezhyba, pirátský garant pro životní prostředí.

Během jednání z řad veřejnosti padlo několik zásadních dotazů, na které neměli představitelé společnosti Suez přesvědčivou odpověď. V dokumentaci k záměru se totiž hovoří o tom, že nové spalovací zařízení by mělo být určeno především pro zdravotnický odpad. Toho ovšem v kraji produkujeme jen okolo 3000 tun a meziročně jeho množství neroste. Kapacita nové spalovny má být ale 20 000 tun a z toho má být 8 000 tun odpadů ze zdravotnictví. Petr Špičák z vedení společnosti Suez také potvrdil, že již dnes se do spalovny nebezpečného odpadu sváží třetina odpadů z jiných krajů, nemají totiž prý pro ně jiné řešení. Argumentoval dále tím, že Suez více odpadu z našeho kraje vyváží než přiváží. V závěru diskuze ale na dotaz ostravského zastupitele za Piráty Jakuba Dedka přiznali, že nejde o odpad vhodný ke spalování a údaj byl tedy zavádějící, protože se netýká spalovny.

Díky usilovné snaze občanů a pádným argumentům, které z pléna zazněly, bude muset ministerstvo svolat veřejné projednávání znovu a v debatě s občany pokračovat.

„Chápeme, že nadnárodní koncern SUEZ má obchodní zájem tady velkokapacitní spalovnu nebezpečných odpadů postavit. V odpadech se totiž točí obrovské peníze. Kraj je ale ten, kdo má jasně říci, jaká je strategie pro nakládání s odpady. A v jeho zájmu by mělo být podporovat především opatření, která povedou ke snižování množství odpadu a vyšší míře recyklace. To nám koneckonců ukládá také Evropské unie v balíčku cirkulární ekonomiky. Obří spalovna potřebuje naplnit kapacitu, v jejím zájmu rozhodně nebude snižovat množství odpadu a třídit,”

dodává Zuzana Klusová z krajského předsednictva Pirátů v Moravskoslezském kraji.

Piráti na záměr výstavby nové spalovny nebezpečných odpadů Ostravany upozornili už v září loňského roku, kdy začali sbírat podpisy pod petici. Během následujících týdnů plánují další petiční akce, kde budou sbírat podpisy a informovat veřejnost.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články