Stop neúčinné protidrogové prevenci! Voláme po zrušení financování projektu Revolution Train

Stop neúčinné protidrogové prevenci! Voláme po zrušení financování projektu Revolution Train

Ostrava, 17. května 2023 – Revolution Train každoročně přijíždí do řady měst Moravskoslezského kraje jakožto preventivní protidrogový program pro děti a mládež. Letos vlak zastavil celkem v 7 městech, a to ve Frenštátě p. Radhoštěm, Frýdku-Místku, Havířově, Českém Těšíně, Bohumíně, Ostravě a Příboře, která za Revolution Train vydala bezmála 1,5 milionu korun ze svých rozpočtů. Namísto „zábavného“ programu s potenciálně škodlivým obsahem, vůči jehož konceptu se vymezují nejen odborníci na adiktologii, ale dokonce i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je však potřeba tyto prostředky investovat do dlouhodobé a efektivní formy protidrogové intervence.


Piráti napříč městy každoročně kritizují neefektivnost a netransparentnost projektu Revolution Train. Upozorňují nejen na nedostatečnost jednorázové intervence, nesplnění mezinárodně uznávaných standardů kvality a certifikátů odborné způsobilosti, ale i na neveřejné účetní závěrky nadačního fondu, který peníze čerpá a vlak provozuje. Domnívají se, že cílem projektu je pouze vybrat z důvěřivých obcí a krajů peníze.

Neprůhledné hospodaření celého projektu znemožňuje transparentní kontrolu nad využitím nemalých finančních prostředků, které ze svých rozpočtů poskytují obce a kraje,”

konstatuje právník a zastupitel Moravskoslezského kraje Ondřej Ručka.

Projekt protidrogového vlaku, jež projíždí Moravskoslezským krajem, v tomto roce nejvíce zatížil rozpočet města Ostravy, kde byla jeho zastávka čtyřdenní. Martina Dušková, místostarostka pro školství, mládež a vzdělávání městského obvodu Ostrava-Poruba, která se dlouhodobě zabývá preventivními programy pro děti a mládež, se vůči Revolution Train vymezuje rovněž:

Nevidím žádný důvod k tomu podporovat tuto komerční akci z veřejných peněz, kolotočům ani cirkusům taky neplatíme za to, že k nám do obce přijedou. Jako zřizovatel si dokážu představit smysluplněji vynaložené prostředky na preventivní aktivity pro děti a mládež. Pro naše školy chci akce, které více odpovídají potřebám dnešních studujících a reagují na aktuální dění ve společnosti. Z tohoto důvodu nyní připravujeme třeba vzdělávání pro vyučující a metodiky prevence, které se zaměřují na nové návykové látky jako je například kratom nebo HHC a z oblasti prevence připravujeme také vzdělávání v oblasti sebepoškozování. Právě to jsou nejpalčivější témata, se kterými se naše školy potýkají na denní bázi.“

Kritiku vůči Revolution Train sdílí i zastupitelka městského obvodu Ostrava-Jih Gabriela Macečková:

„Náš městský obvod do tohoto projektu nainvestoval už přes milion korun. Iniciujeme proto kulatý stůl se zástupci radnice a členy komisí za účasti odborníků na adiktologii. Chceme pomoci městskému obvodu nastavit vhodnější programy a nakládat s financemi na protidrogovou prevenci efektivně a smysluplně. Prevence by měla být dlouhodobá, měla by reflektovat odlišnosti různých cílových skupin a neměla by být postavena na strachu. Všechny moderní poznatky, které o prevenci máme, hovoří jasně – strašení není cesta.“

Piráti v Moravskoslezském kraji odmítají další mrhání veřejnými prostředky a volají po efektivní a dlouhodobé protidrogové prevenci, která bude nabízet komplexní vhled do složité problematiky užívání návykových látek.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Už více než půl roku se řeší finance na platy zaměstnanců ve školách. V listopadu proběhla první celorepubliková stávka zaměstnanců, po které školy dostaly od vlády některé přísliby – zejména 130% platu pro učitele a zrušení pouze neobsazených pozic nepedagogických zaměstnanců. A ve středu 7. února konečně dostaly školy rozpočty na platy svých zaměstnanců pro rok 2024. Výsledkem byl šok a rozčarování na ředitelských pozicích, které v pátek deklarovala tisková zpráva Asociace ředitelů základních škol. Co přesně se ředitelé dozvěděli a co to pro školy bude znamenat, si ukážeme v následujícím článku.

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Ostrava, 5. listopad 2023 - Moravskoslezští Piráti si na konci listopadu zvolili nové vedení. Pozici předsedy obhájil Rostislav Řeha, místopředsedy se stali Jakub Ježíšek, Jakub Vontroba, Pavel Kořízek a Michaela Davidová. Nové předsednictvo se shodlo na prioritách, které hodlá realizovat v rámci svého dvouletého mandátu. Jedná se především o řádnou přípravu a průběh kampaně do Europarlamentu a krajských voleb 2024, aktivizaci a rozvoj členské základny a posílení brandu a mediální prezentace Pirátů v Moravskoslezském kraji.