Aktuality "dotace"

Město Ostrava investuje do rozvoje sportu téměř 10 milionů korun

Město Ostrava investuje do rozvoje sportu téměř 10 milionů korun

Ostrava, 08.února 2022 – Ostrava je město sportu. To ví i „sportovní“ náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová, která dlouhodobě usiluje o podporu sportovních klubů, výstavbu sportovní infrastruktury a její rozšíření do všech částí Ostravy. Stejně jako v minulých letech, i letos město vyčlenilo město nemalé prostředky na podporu sportu. Zastupitelstvo města na svém lednovém zasedání schválilo finanční podporu 9 980 tisíc korun na celkem 22 projektů.

Ostrava upravila podmínky finanční podpory sportu, dotace budou spravedlivější a podávání žádostí jednodušší

Ostrava upravila podmínky finanční podpory sportu, dotace budou spravedlivější a podávání žádostí jednodušší

Ostrava, 15. června 2021 – Zjednodušení dotačních titulů, na které dosáhne více žadatelů, snížení administrativy a rychlejší čerpání. To jsou hlavní benefity nově nastaveného systému pro poskytování sportovních dotací v Ostravě. Náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová, která má již třetí rok resort sportu na starosti, o úpravy v podmínkách pro poskytování dotací usiluje dlouhodobě. Město tímto návrhem zároveň reaguje na podněty klubů a sportovní veřejnosti s cílem zjednodušit celý systém finanční podpory. Změny dotačních titulů i podávání žádostí a nový koncept struktury dotací projednalo s komisí pro sport rady města i se sportovními kluby na veřejném semináři.

Jan Rejman: Podnikatelé a živnostníci často ani neví, na jaké kompenzace mají nárok, stát selhává v informovanosti

Jan Rejman: Podnikatelé a živnostníci často ani neví, na jaké kompenzace mají nárok, stát selhává v informovanosti

Ostrava, 19. února 2021 – O jakou podporu mohu žádat? Mám nárok na více forem podpory? Najdu někde přehledné informace na jednom místě? Co všechno musím dokládat k žádosti a jak ji správně vyplnit? S takovými a podobnými otázkami se na Piráta Jana Rejmana obrací živnostníci a podnikatelé z jeho okolí. Honza pracuje ve veřejné správě a dlouhodobě prosazuje zavedení moderních řešení a zjednodušení komunikace mezi občanem a úřadem. V covidové době se začal věnovat problematice kompenzací v oblasti drobného podnikání a s trochou nadsázky by se dalo říct, že by si mohl otevřít poradnu.

Město Ostrava pomůže vybavit školy pro distanční výuku, poskytne více než 4 miliony korun

Město Ostrava pomůže vybavit školy pro distanční výuku, poskytne více než 4 miliony korun

Ostrava, 27. srpna 2020 – Distanční výuka a online komunikace se stanou běžnou součástí vzdělávání na českých školách. Sněmovnou schválená novela zákona ukládá dětem povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Ostravským školám teď podává pomocnou ruku město, které podpoří nákup počítačové techniky a softwaru i školení učitelů.

Ostrava vyčlenila téměř 40 milionů korun na dotace do školství, vzdělávání a talent managementu. Žádosti lze vyřídit digitálně, jednodušeji a rychleji

Ostrava vyčlenila téměř 40 milionů korun na dotace do školství, vzdělávání a talent managementu. Žádosti lze vyřídit digitálně, jednodušeji a rychleji

Ostrava, 3. srpna 2020 – Celkem 39,2 milionů korun je v rozpočtu města Ostravy připraveno na podporu školství, vzdělávání a talent managementu prostřednictvím dvou dotačních programů. Žádosti o dotace se navíc letos budou podávat dříve, příjemci tak zjistí výsledky už na začátku roku.

Další štítky