Aktuality "Toxic-Tour"

Piráti uspořádali v Ostravě PirateCon o životním prostředí.

Piráti uspořádali v Ostravě PirateCon o životním prostředí.

Kritický stav ovzduší na Ostravsku byl důvodem, proč Piráti v sobotu 3. března uspořádali v Impact Hub PirateCon s podtitulem Otevřené fórum o životním prostředí. Na akci nechyběl předseda Pirátů Bartoš ani předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová. Publikum čítající téměř 90 lidí si vyslechlo přednášky na téma znečištění ovzduší, rekultivací, trendů v obnovitelných zdrojích energie nebo ochraně přírody. Speciálním bodem programu byla TOXIC Tour. Během ní vzali Piráti účastníky z různých koutů republiky k ostravským hutím, nebo desítky metrů vysokým haldám z popílku. Navštívili i místní raritu šikmý kostel v Karviné-Dolech, který svým náklonem konkuruje věži v italské Pise. Vyvrcholením akce byla debata u kulatého stolu na téma zlepšení ovzduší v kraji.

Další štítky