Tiskové prohlášení k projektu splavnění Odry

Tiskové prohlášení k projektu splavnění Odry

Ostrava, 22. dubna 2022 – V návaznosti na včera zveřejněné informace serveru zdopravy.cz, který informuje o pokračování projekčních příprav na splavnění řeky Odry vydává Pirátská strana v Ostravě následující tiskové prohlášení.


Ostravští Piráti vyzývají Martina Kupku z ODS a Ministerstvo dopravy k okamžitému ukončení příprav na splavnění řeky Odry do Ostravy. Plánovaná stavba bude mít obrovské negativní důsledky pro Ostravu, ekosystém i životní prostředí řeky Odry. Zveřejnění záměru v předvečer Dne Země považujeme za naprostý výsměch nejen všem ochráncům přírody, ale i všem obyvatelům Ostravy, jejich dětem a budoucím generacím.

Ostravští Piráti podniknou všechny možné kroky, aby obřím tankerům na nábřeží Ostravy, zničení koryta řeky Odry a ekologické katastrofě v oblasti meandrů zabránili.

Ostravští Piráti důrazně odmítají účelovou argumentaci Ministerstva dopravy, že splavnění je výhodné kvůli energetické bezpečnosti města. Pokud chce Ministerstvo dopravy opravdu zajistit rychlou a efektivní přepravu mezi Ostravou a Polskem, může zrychlit výstavbu vysokorychlostních tratí, které ostravští Piráti dlouhodobě prosazují, a uvolnit tak kapacity pro nákladní dopravu na železnici. Druhá varianta je výstavba připraveného plynovodu z Polska. Obojí bude levnější, rychlejší a mnohem ohleduplnější k životnímu prostředí.

Ostravští Piráti již včera v podvečer iniciovali telekonferenci s Ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem, a požádali ho, aby apeloval na premiéra Fialu, aby jeho vláda realizovala politiku “šetrné vodní dopravy na stávajících tocích”, jak se sama zavázala v programovém prohlášení. Podle nejnovějšího sdělení Ivana Bartoše, které mají ostravští Piráti k dispozici, resort Ministra pro místní rozvoj nebude ve vládě podporovat žádné industriální využití toků ani žádné stavební práce na projektu splavnění.

Pokud má vláda dostatek peněz na přípravu první části megalomanského snu prezidenta Zemana, navrhují ostravští Piráti využít tyto prostředky mnohem účelněji na výstavbu páteřních dopravních tepen a železnice.

Piráti Ostrava


Úvodní obrázek zdroj: Jana Ožanová


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články