Ostrava, 21. ledna 2021 – Třineckou nemocnicí zmítají personální změny, mimořádná rada Moravskoslezského kraje na začátku týdne odvolala ředitele nemocnice v Třinci Martina Sikoru. Učinila tak po necelých čtyřech měsících od jmenování do funkce, zaměstnanci nemocnice se totiž s žádostí o řešení situace v třinecké nemocnici opakovaně obrátili na hejtmana kraje.

<hr />

„Důvodem nečekaného odvolání nového ředitele měl být hrozící kolaps nemocnice. Ředitel Sikora za těch několik málo měsíců odvolal několik klíčových manažerů bez vědomí zřizovatele. Trochu mi to bohužel připomíná scénář optimalizace nemocnice v Orlové, kde rovněž série manažerských selhání krajského náměstka pro zdravotnictví vedla k tomu, že jsme přišli o více než čtyřicet zdravotníků. Podobný scénář si v další krajské nemocnici v době pandemie rozhodně nemůžeme dovolit,“

upozorňuje Zuzana Klusová, předsedkyně klubu Pirátů v krajském zastupitelstvu.

Do funkce byl nově za Martina Sikoru jmenován Jaroslav Brzyszkowski, který v třinecké nemocnici pracuje od léta 2019 na postu technicko-provozního náměstka, předtím ovšem pracoval ve stavebnictví a zkušenosti s manažerskou funkcí ve zdravotnictví neměl. Nové vedení třinecké nemocnice rozhodlo v listopadu loňského roku ukončit nájemní smlouvu se soukromou plicní ambulancí, která se v Třinci mimo jiné starala o pocovidové pacinety s plicními obtížemi.

„Podle tvrzení lékařky provozující plicní ambulanci, která se na nás obrátila, mělo vedení nemocnice v úmyslu prostory ambulance využít k jiným účelům. Plicní ambulance fungovala v třinecké nemocnici téměř třicet let a měla veškeré vybavení, kraj do rekonstrukce prostor navíc v roce 2011 investoval nemalé prostředky. Vzhledem k současné situaci a nárůstu pacientů, kteří potřebují pocovidovou péči, naprosto nechápu pohnutky vedení třinecké nemocnice k tomuto kroku. Stejně nepochopitelné a neodůvodněné jsou také další personální změny jako odvolání primáře ARO, náměstkyně pro neoperační obory, náměstků pro léčebnou péči nebo sesazení hlavní hygieničy. Nově zvolený ředitel dle našeho názoru také nemá dostatečnou kvalifikaci na zvládnutí takto náročné funkce, což může v důsledku ohrozit kvalitu péče o pacienty. A to je v současné kritické době boje s pandemií obrovské riziko. Odeslala jsem proto dopis náměstku pro zdravotnictví Martinu Gebauerovi, kde ho žádám o vysvětlení a rychlé řešení personální situace v nemocnici,“

dodává Zuzana Klusová.

Výběrové řízení na nového ředitele nemocnice bude dle informací z kraje vyhlášeno v co nejbližším možném termínu, tedy pravděpodobně již v pondělí 25. ledna.

„Z našeho pohledu by dávalo smysl, kdyby se náměstkyní pro zdravotnictví stala místo kontroverzního Martina Gebauera Zdenka Němečková Crkvenjaš. Ta se nedávno jako přednostka oddělení fakultní nemocnice vyjadřovala v Otázkách Václava Moravce k problematice očkování. Je opravdu paradox, že je v rámci krajské koalice zodpovědná za úplně jiný resort, a to životní prostředí,“

dodává Pavel Kořízek, pirátský krajský zastupitel a člen Výboru pro zdravotnictví.

Celé znění dopisu náměstkovi pro zdravotnictví Martinu Gebauerovi si můžete přečíst zde: dopis-namestkovi-trinec.pdf.

Reakci náměstka Gebauera a jeho odpovědi si můžete přečíst zde: dopis-namestkovi-trinec-odpovedi.pdf.