Po deseti letech s doktorátem jsem učila na univerzitě za 17 tisíc čistého, učitelům zvýšení platu přeji.

Po deseti letech s doktorátem jsem učila na univerzitě za 17 tisíc čistého, učitelům zvýšení platu přeji.

Ostrava, 29. ledna 2021 – Sněmovna včera schválila novelu zákona o pedagogických pracovnících včetně pozměňovacích návrhů pirátského poslance Lukáše Bartoně. Ty zajistí, aby se platy pedagogických pracovníků držely automaticky minimálně na 130 procentech průměrné mzdy v ČR. Legislativní podporu získali rovněž sociální pedagogové, kteří pomáhají žákům ze sociálně znevýhodněných rodin. Díky Pirátům bude také možné, aby se studenti s pedagogickým zaměřením snadněji zapojovali do praxe.


„Věřím, že až bude práce učitelů a učitelek díky právě schválené novele dobře finančně i společensky ohodnocena, absolventi pedagogických oborů přestanou odcházet pracovat mimo školství a ve školách zůstanou. Dnes je učitelství jednou z nejhůře ohodnocených profesí vysokoškoláků. Finsko rapidně zvýšilo platy a učitelé jsou tam dnes na stejné úrovni s právníky a lékaři, to pomohlo i růstu jejich ekonomiky. V nadcházející době bude právě kvalitní vzdělání založené na kreativitě a flexibilitě tou hlavní hybnou silou i rozvoje našeho hospodářství. Místo montovny se musíme stát mozkovnou,“

komentuje Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy pro školství a sport.

Andrea sama dobře ví, o čem mluví. Více než deset letech vyučovala na vysoké škole v Olomouci. Získala doktorát a po deseti letech výuky měla na univerzitě plat 17 tisíc čistého. Přiznává, že ji to demotivovalo a nebyla jediná, kdo se poohlížel po jiné profesi. Podobně na tom byla řada kolegů. Někteří pedagogové ale novelu kritizují. Nelíbí se jim zejména to, že lidé s magisterským vzděláním budou moci i bez pedagogického vzdělání učit na 2. stupni ZŠ i střední škole předměty mimo svůj obor.

„Až budeme mít dostatek kvalifikovaných učitelů na školách, tuto úpravu potřebovat přestaneme. Dnes je to ale nutnost, která může naopak motivovat pedagogické fakulty k reformě přípravy budoucích učitelů. Dnes je pedagogické vzdělání často příliš teoretické, a tak lidé z praxe mohou dát žákům často více než vystudovaní pedagogové. Je tak na uvážení ředitele, aby nenechal politologa vyučovat chemii, pokud se jí nevěnuje. Věřím, že ředitelé škol nejsou blázni a chtějí žákům zajistit dobré pedagogy. Samozřejmě tyto změny legislativy musí následovat také kariérní řád, který navíc pomůže rozlišit kvalitní učitele od těch horších. Je v zájmu všech umožnit lidem, kteří učit chtějí, aby dostali příležitost a vzdělání si doplnili postupně,“

dodává Andrea Hoffmannová.


Úvodní obrázek zdroj: Jaroslav Kocián [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články