V pondělí 6.3.2017 proběhla ve Staré aréně v Ostravě beseda „Důvěřuj, ale prověřuj“ o kontrolní činnosti ve výstavbě s Ing. Miloslavou Pošvářovou, Ph.D. Tématem byla kvalita, či spíše nekvalita dopravních staveb v ČR.

Beseda se uskutečnila za podpory České pirátské strany v Ostravě a Ing. Miloslavy Pošvářové, Ph.D., která je známá především jako supervizorka kvality dopravních staveb, někdejší ředitelka úseku kontroly kvality staveb Ředitelství silnic a dálnic, držitelka ceny Františka Kriegla za občanskou statečnost udělovanou Nadací Charty 77, soudní znalkyně z kauzy havárie mostu ve Studénce z roku 2008, autorkou několika odborných publikací, předpisů a českých norem.

Hlavním tématem besedy byly problémy, které se nejčastěji opakují u většiny dopravních projektů v ČR a investor, ať už jde o státní nebo soukromý sektor, se k tomu staví nedostatečné nebo dokonce laxně. Toto jednání nakonec vede k neúměrnému navyšování ceny a hlavně k ohrožení bezpečnosti lidí, kteří tyto komunikace využívají.

Nejčastější problémy, kterými jsou české dopravní stavby postiženy, jsou podle Miloslavy Pošvářové tyto:

Nedostatečné kontroly staveb v záruční době

Kontroly jsou nezbytné hlavně v záruční době, kdy se zjištěné vady odstraňují na náklady zhotovitele, nikoliv nás občanů.

Použití nekvalitních a necertifikovaných materiálů

Není tajemstvím, že některé stavby se „rozpadají“ již krátce po dokončení. Mnohdy je na vině vada materiálu, která se zjistí až po dokončení stavby. Jako příklady lze uvést kamenivo které obsahuje nevhodnou příměs, použitá ocel citlivá na chloridy, zejména v oblasti, kde se komunikace v zimě solí apod. Dále se běžně podceňuje ochrana proti korozi, kdy stavby nejsou ošetřeny předepsaným nátěrem, nebo jsou takto natřena jen některá „viditelná“ místa.

Nedodržení technologických postupů při stavbě

Pokud firma, která stavbu provádí nedodrží stanovený postup dochází krátce po dokončení staveb k jejich poškození. Zmíněny byly časté dopady nedodržení technologie.

Tzv. Jezdící vozovky vznikají tak, že se celá vrstva poškozeného úseku sama oddělí od izolace a jednoduše se sesune.

Problémy s bedněním a následné nesplnění požadavků daných projektem.

Špatné ukotvení svodidel, především na mostech. Dalo by se říct, že v některých místech jsou tato svodidla spíše na ozdobu, než na ochranu.

Neúměrný hluk, se kterým se potýkají obyvatelé obcí v okolí dálnic mají zase na svědomí např. nevhodné mostní závěry či absence protihlukové izolace.

Boule na vozovce – které vznikají při zatékání do vozovky a následném odpařování. Jistě máte v živé paměti, jak vypadaly chodníky na sídlištích poseté malými krátery. Smutné v současné době je, že takto mnohdy vypadají nové silnice a dálnice a ohrožují bezpečnost všech, kteří je používají.

Shrnutí:

Nejčastější problémy, které pozorujeme na českých komunikacích ještě v době trvání záruky jsou trhliny, koroze, přerušení betonáže, průsaky, zatékání, nefunkční izolace, zvlnění vozovky nebo boule.

„Člověk není neomylný a při složitosti dnešních staveb nelze vyloučit všechny problémy na 100%. Faktem však zůstává, že investor (stát) mnohdy rezignuje na kontrolní činnost, a dostává se tak do vleku zhotovitelů, čímž trpí kvalita i bezpečnost“ dodává Ing. David Witosz, geodet, a člen ostravského sdružení Pirátské strany. „A dokud se nestane tragédie jako ve Studénce, tak se většinou nic neděje. Znamená to“jen“ hodně vyhozených peněz daňových poplatníků v toliko omílaných vícepracích, pozáručních opravách a zvýšených nákladech na následnou údržbu“ dodává Witosz.

<hr />