Karviná, 19. července 2021 – Karvinskem v posledních týdnech hýbe zpráva, že je Šikmý kostel a jeho okolí ohroženo stavbou průmyslové zóny. Ta má být součásti plánů na transformaci regionu. Stovky možná už tisíce lidí aktuálně podepisují petici spolku Stará Karviná proti průmyslové zóně, která má údajně vzniknout v bezprostředním okolí kostela a ohrozit tamní přírodu i rozvíjející se turismus. Kraj ale hrozbu popírá. Piráti a Starostové proto dnes adresovali vedení kraje otevřený dopis, kde vyzývají k větší otevřenosti a zveřejnění měřitelných cílů a detailů schválených strategických projektů z operačního programu Spravedlivá transformace.

<hr />

„Veřejnost se dosud o strategických transformačních projektech za téměř dvě desítky miliard příliš nedozvěděla. Jasná není ani strategie, jak řešit úbytek pracovních míst nebo bytovou nouzi, která Karvinou trápí čím dál víc. Spravedlivá transformace není jen způsob, jak rychle utratit desítky miliard, je to proces, na kterém se musí podílet všichni aktéři a který má pomoci zlepšit nejen životní prostředí, ale především zlepšit životní úroveň lidem postiženým útlumem těžby. Bez spolupráce všech aktéru to nepůjde,“

komentuje sitauci karvinská a krajská zastupitelka Zuzana Klusová.

Vyústěním nedostatečné komunikace je napjatá situace, kterou aktuálně sledujeme v oblasti pohornické krajiny kolem Šikmého kostela v Karviné-Dolech.

„Veřejné mínění se začíná obracet proti zamýšlené transformaci, což může mít dalekosáhlé důsledky a vést v důsledku k tomu, že se celý proces nepodaří zdárně dokončit. Chybí informovanost o projektech i o tom, jak konkrétně se bude řešit úbytek pracovních míst spojený s odchodem od uhlí nebo další sociální problémy s tím spojené,“

dodává karvinský zastupitel Petr Letocha.

V dopise Piráti a Starostové proto kraj vyzývají, aby zorganizoval veřejné projednání transformačního plánu pro pohornickou oblast Karvinska po vzoru Karlovarského kraje, zveřejnil detaily o vybraných projektech za 19 miliard, technologicky náročné projekty nad půl miliardy podrobil oponentuře odborníků ze zahraničí a také seznámil veřejnost se strategií, jak kraj pomůže řešit úbytek pracovních míst a sociální nerovnosti způsobené transformací průmyslu a energetiky. Region trápí zejména rostoucí problém bytové nouze, kterou jen v Karviné aktuálně řeší téměř tisícovka domácností a také vysoký počet lidí v exekucích.

Celé znění otevřeného dopisu naleznete zde: trasformace-participace-2021-07.pdf.