V Ostravě se otevřela první Montessori třída na státní škole, zájem o alternativní vzdělávání je veliký

V Ostravě se otevřela první Montessori třída na státní škole, zájem o alternativní vzdělávání je veliký

Ostrava, 1. září 2021 – Porubská Základní škola Ukrajinská dnes slavnostně přivítala žákyně a žáky tří prvních tříd. Do nově zřízené Montessori třídy nastoupilo prvních devatenáct dětí. Městský obvod Ostrava-Poruba tímto krokem reaguje na velký zájem rodičů o Montessori pedagogiku. V Ostravě se jedná o vůbec první státní základní školu uplatňující ve výuce prvky tohoto alternativního přístupu, který si zakládá na respektu ke schopnostem dítěte a vytváření vhodných podmínek pro seberozvíjení žáků.

<hr />

„Před dvěma lety se dala dohromady rodičovská iniciativa, jako pedagog nakloněný alternativním výukovým metodám jsem okamžitě začal hledat školu s ochotným ředitelem a volnými kapacitami. Pak museli rodiče vytvořit spolek, který funguje jako partner školy a radnice. Rozhodující bylo ale získat zkušené a nadšené učitelky, které měly předpoklady i chuť se touto ve veřejném školství málo prošlapanou cestou vydat. Jsem velice rád, že se vše nakonec povedlo,“

vysvětluje cestu k porubské Montessori třídě porubský místostarosta pro vzdělávání Martin Tomášek.

Jelikož jde o státní školu, neplatí se zde školné, rodiče sdružení ve spolku se ale podílejí na pořízení nadstandardních pomůcek i na financování Montessori asistentky.

„Kvůli vysoké ceně pomůcek a zajištění odměny pro Montessori asistentku jsme nuceni získávat finance také od rodičů a osvícených mecenášů. V blízké budoucnosti nás čeká transformace jednoho pavilonu školy v Montessori křídlo,“

dodává Martin Tomášek.

„Považuji za důležité, aby si rodič i dítě mohli zvolit školu, která nejlépe vyhovuje jejich představám a potřebám. Není důvod, aby alternativní výukové metody nabízely pouze školy soukromé, které si kvůli vysokému školnému nemůže každý rodič dovolit. Základní škola Ukrajinská ukazuje pravý opak. Škola, která měla dříve problém naplnit třídy, je dnes žádaná a zaplněná právě díky Montessori třídě,“

dodává náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Kvalitní vzdělání a všestranný rozvoj dítěte se totiž nejlépe daří, když funguje spolupráce rodičů s pedagogy a také spolupráce vedení školy s jejím zřizovatelem.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Už více než půl roku se řeší finance na platy zaměstnanců ve školách. V listopadu proběhla první celorepubliková stávka zaměstnanců, po které školy dostaly od vlády některé přísliby – zejména 130% platu pro učitele a zrušení pouze neobsazených pozic nepedagogických zaměstnanců. A ve středu 7. února konečně dostaly školy rozpočty na platy svých zaměstnanců pro rok 2024. Výsledkem byl šok a rozčarování na ředitelských pozicích, které v pátek deklarovala tisková zpráva Asociace ředitelů základních škol. Co přesně se ředitelé dozvěděli a co to pro školy bude znamenat, si ukážeme v následujícím článku.

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Ostrava, 5. listopad 2023 - Moravskoslezští Piráti si na konci listopadu zvolili nové vedení. Pozici předsedy obhájil Rostislav Řeha, místopředsedy se stali Jakub Ježíšek, Jakub Vontroba, Pavel Kořízek a Michaela Davidová. Nové předsednictvo se shodlo na prioritách, které hodlá realizovat v rámci svého dvouletého mandátu. Jedná se především o řádnou přípravu a průběh kampaně do Europarlamentu a krajských voleb 2024, aktivizaci a rozvoj členské základny a posílení brandu a mediální prezentace Pirátů v Moravskoslezském kraji.