Ostrava, 8. října 2020 – Před pár dny jsme informovali o návrhu Územní energetické koncepce kraje a souvisejícím veřejném projednání. Po zveřejnění našeho článku však krajský úřad projednání zrušil. Jsme proti tomu, aby špatná epidemiologická situace vedla k omezování zákonné participace občanů na klíčových strategických dokumentech.

<hr/>

V nedávném článku na webu Pirátů jsme informovali o tom, že kraj připravuje novou energetickou koncepci, že se nám nezdá a máme k ní připomínky. Koncepce měla mít v rámci procesu hodnocení dopadů na životní prostředí 14. října veřejné projednání, kam jsme pozvali všechny zájemce o budoucnost energetiky v kraji. 7. října ale kraj oznámil zrušení veřejného projednání bez náhrady s tím, že je možné do 19. října poslat připomínky písemně.

„S takovým postupem nesouhlasíme, přece není možné omezovat zákonná participační práva veřejnosti s poukazem na epidemiologickou situaci. Kraj by měl projednání buď odložit anebo v souladu se svým image chytrého kraje najít způsob, jak jej konat online,“

říká člen krajského týmu pro životní prostředí Václav Parchaňský

„Mimo to je třeba dodat, že návrh koncepce počítá se spalováním více než dvou set tisíc tun odpadu v kraji ročně, podporuje rozšíření spalovny nebezpečných odpadů a se spalováním uhlí počítá ještě v roce 2044. Takovou koncepci přece nelze bez veřejného projednání schválit. Navíc se domnívám, že zrušením jednou vyhlášeného veřejného projednání bez náhrady byl porušen zákon.“

dodává Václav Parchaňský.

Oznámení o zrušení veřejného projednání