Ostrava, 30. března 2021 – Vláda ignoruje protesty Ostravy a pokračuje v přípravách kanálu Dunaj-Odra-Labe. Podle včerejší zprávy Hospodářských novin se dohodla s polskou stranou na trase vodního koridoru Dunaj-Odra, která by měla vést severně od Bohumína do Ostravy. Piráti napříč jednotlivými patry politiky však tuto megalomanskou investici, která by jen v první fázi vyšla na 15 miliard, odmítají a upozorňují na řadu rizik a nejasností.

<hr />

„Musíme se soustředit na rozvoj té infrastruktury, po které existuje poptávka a která naráží na hranice kapacity. To je například česká železnice. Není dotažena elektrifikace, o moderním zabezpečení se mluví až v okamžiku řetězového neštěstí a o vysokorychlostních tratích si stále můžeme nechat jen zdát. Nejsou dokončeny klíčové dálnice ani obchvaty. Vláda přesto opět věnuje pozornost splavnění Odry. Stále přitom není jasné, k dopravě čeho má vlastně toto kontroverzní vodní dílo sloužit a kdo ho bude využívat. Kvůli dopadům pandemie si rozhodně nemůžeme dovolit dál mrhat energií a financemi na projekty s nejasným účelem a návratností, zato ale s extrémními riziky,“

upozorňuje Ondřej Polanský, pirátský poslanec odpovědný za resort dopravy.

Zatímco Ostrava na svém území výstavbu vodního díla i přístavu s překladištěm jednoznačně odmítá, hejtman kraje je zdrženlivý a odůvodňuje ho nutností dovážet po vodě zkapalněný břidlicový plyn.

„V hnutí ANO očividně vládne chaos a pravá ruka neví, co dělá levá. Primátor Ostravy Tomáš Macura ani hejtman kraje Ivo Vondrák podle všeho o jednání s polskou stranou nevěděli, jsou přitom všichni z téhož hnutí. Plyn je pouze částečné a přechodné řešení odchodu od uhlí, aktuálně se připravuje potrubí o dostatečné kapacitě. Takže toto rozhodně není důvod, proč budovat vodní koridor. Než se kanál dostaví, dovoz zkapalněného plynu vůbec nemusí být potřeba. Těch 15 miliard můžeme investovat daleko lépe, jak do dopravy, tak do transformace teplárenství a energetiky, kde se nabízí využití metanu z důlních provozů nebo bioplyn,“

říká předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů v Moravskoslezském kraji Zuzana Klusová.

„Nevidím žádný způsob, jak postavit tak velké vodní dílo, a přitom nezdecimovat spodní vody, vzácné biotopy meandrů a soustavu Natura 2000. Problém nastane zákonitě také s nízkými průtoky. Chápu, že do projektu Polsko investovalo nemalé prostředky, ale v tomto se musíme ohlížet na naše zájmy a priority a zájmy naší krajiny, ve které budeme žít. Naprosto nepřijatelná je nejen pro mě představa, že v Přívoze místo koksovny vznikne přístav s překladištěm. Doba, kdy byla Ostrava ‚špinavým‘ srdcem republiky, je pryč. Řeku zde máme nejen k rekreačním, ale hlavně krajinotvorným účelům a chceme dát prioritu dalšímu zlepšování životního prostředí. DOL musí dostat jasnou stopku,“

dodává Rostislav Řeha, pirátský místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

„Bohužel jsme tady svědky takzvané salámové metody. To je postup, kdy se nákladný kontroverzní projekt rozdělí do dílčích kroků a ty se dávkují postupně, aby se snížil odpor veřejnosti. Teď se bavíme o přípravě podkladů pro první etapu a dohodě s Polskem. Pak uslyšíme, že už se do přípravy investovaly desítky milionů a byla by škoda je promarnit. Když se postaví první etapa stavby, řekne se, že by byla škoda nepokračovat dál a uslyšíme argument, že už jsme do projektu investovali tolik, že ho nejde zastavit. Přesně tomuto scénáři se snažíme vyhnout. Priority v dopravě, transformaci i životním prostředí jsou zcela jinde,“

uzavírá ostravský radní David Witosz, který je zároveň garantem programového bodu doprava.