Praha, 5. října 2020 – Vláda na dnešním zasedání schválila přípravy první části vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Celkové náklady na vybudování koridoru odhaduje studie proveditelnosti na 613 miliard korun, další stovky milionů ročně bude stát vynakládat na jeho údržbu. Záměr vybudování koridoru Dunaj-Odra-Labe je smutným dědictvím dob dávno minulých. Protestují proti němu místní starostové i občané, protože bude mít nevratný vliv na životní prostředí, vodní režim, krajinu a zlikviduje tisíce hektarů zemědělské půdy. Významná ekologická rizika navíc provází sporný ekonomický přínos díla.

<hr/>

„Zatímco zbytek Evropy investuje do ekologických forem dopravy, česká vláda vynakládá desítky milionů na další a další studie a projekční práce. Akademie věd v připomínkovém řízení uvedla, že v nejnovější studii proveditelnosti byly zneužity metody hodnocení ekosystémových služeb, čímž došlo k účelovému zlepšení výsledků ekonomické analýzy. Ministerstvo životního prostředí dokonce uvedlo, že nejnovější předkládaná studie neopodstatněně zvyšuje potenciální ekonomické přínosy, podceňuje rizika a negativní dopady a celý záměr je v rozporu s právem EU. Jak Piráti dlouhodobě upozorňují, musíme urychleně investovat do revitalizace vodních toků, protierozních opatření a budování krajinných prvků. Místo toho vláda pokračuje v nesmyslném vyhazování prostředků za centrálně plánované megalomanské stavby, které nepatří do 21. století,”

upozornila předsedkyně Výboru pro životní prostředí a pirátská poslankyně Dana Balcarová.

Poslanec Pirátů a místopředseda Hospodářského výboru Ondřej Polanský upozornil, že namísto vodního kanálu potřebuje Česká republika výstavbu vysokorychlostní železnice:

„Premiér Andrej Babiš během šesti let, kdy je hnutí ANO zodpovědné za resort dopravy, nezajistil v této věci žádný posun. Snahu o zařazení kanálu do evropské sítě TEN-T vnímám jako naprosté odtržení od reality. Ministerstvo dopravy do této sítě nezařadilo většinu vysokorychlostní páteřní trati mezi Prahou, Brnem a Ostravou a nyní bude plýtvat diplomatickým úsilím na zbytečný kanál.”

Obavy vyjádřila i krajská zastupitelka Pirátů v Moravskoslezském kraji Zuzana Klusová:

„Dnešní rozhodnutí vlády znamená velké ekologické riziko na řece Odře v oblasti Bohumína, ohrožení meandrů i znečištění řeky.” Ta dále poukazuje na to, že hlavní komoditou, která by tak mohla být do Ostravy dopravována po vodě, je uhlí. „Pokud tohle má být ta vize, jak utratit desítky miliard za transformaci regionu, je to smutná zpráva pro náš kraj. Priority vlády i vedení kraje by měly být úplně jinde. Potřebujeme investovat do přechodu od uhlí, rekvalifikací, moderní energetiky nebo do moderní železniční dopravy. Místo toho vláda ANO a ČSSD utopí 15 miliard v kanálu, to vše v době hlubokého ekonomického propadu,”

dodala Zuzana Klusová.

Ekonomická analýza zadaná Pirátskou stranou.

<hr />