Pandemie prohlubuje propast mezi žáky: Piráti žádají vládu o přepracování Zprávy o rovném přístupu ke vzdělání

Pandemie prohlubuje propast mezi žáky: Piráti žádají vládu o přepracování Zprávy o rovném přístupu ke vzdělání

Ostrava, 6. ledna 2021 – Rovným přístupem romských dětí ke vzdělávání se v těchto dnech zabývá vláda v souvislosti s její zprávou směřovanou Radě Evropy. Česká republika se již třináctým rokem neúspěšně snaží vyhovět rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který uvádí, že romské děti nemají stejnou startovní čáru a podmínky ve vzdělávání. Kromě tohoto přetrvávajícího problému ale vládní zpráva vůbec nereflektuje dopady pandemie covid-19, která významné rozdíly ve vzdělávání ještě více prohloubila. Jde především o nedostatečné zázemí pro distanční výuku. Dětem chybí nejen technika a přístup k internetu, ale také podpora rodičů. Piráti proto v otevřeném dopise adresovaném premiéru Andreji Babišovi žádají vládu o přepracování dokumentu.


Zpráva o plnění opatření Akčního plánu přiznává pokračující segregaci romských žáků především kvůli špatnému systému začleňování žáků do vzdělávacího procesu, na který poukázal i Evropský soud pro lidská práva. Stále se tak nedaří naplňovat jeho rozsudek a zajistit férový přístup ke vzdělání pro všechny. Dalším důvodem, proč Piráti vyzývají vládu k přepracování dokumentu, je, že vůbec nebere v potaz pandemii a vládní opatření, která vzdělávání zcela zásadně ovlivnila.

„Vzdělání je pro děti z komplikovaných sociálních a rodinných poměrů často jedinou nadějí na dobré pracovní uplatnění a důstojný život. Ztráta potřebného zázemí, k níž při distanční výuce dochází, přitom právě tyto děti ohrožuje dvojnásob. Víme už, že pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání nestačí vybavit děti technikou a umožnit jim přístup k internetu, třebaže jde o podmínky zcela základní. Oporu v rodině, která některým dětem zcela schází, se v naší městské části snažíme nahradit dobrovolníky, kteří působí přímo v domácím prostředí dítěte, pomáhají mu komunikovat se školou, organizovat jeho účast v distanční výuce nebo dbají na plnění zadaných úkolů. V Porubě aktuálně využíváme především pomoci romských asistentů, ale po skončení zkouškového období chceme do domácí přípravy dětí zapojit opět studenty Ostravské univerzity,“

popisuje vlastní recept na nerovné poměry v českém vzdělávání pirátský místostarosta pro školství v Ostravě-Porubě Martin Tomášek.

„Předložená zpráva zcela opomíjí podmínky vzdělávání v roce 2020, kdy lze předpokládat významné znevýhodnění ve vzdělávání žáků, kteří neměli přístup na internet v průběhu distančního vzdělávání, jejichž rodiče neměli dostatečné vzdělání k tomu, aby je v učení podporovali či dětí z početných rodin. Není systémově zajištěn rovný přístup k distančnímu vzdělávání. I když spousta škol i zřizovatelů se s novým problémem vyrovnala nadstandardně, v ČR se tak dále a ještě výrazněji zvyšují rozdíly mezi dosaženou úrovní ve vzdělávání mezi kraji i mezi jednotlivými školami,“

komentuje zprávu metodička inkluzivního vzdělávání Pirátka Martina Dušková.

„Obzvláště ve strukturálně postižených lokalitách nedostatečná podpora škol, učitelů a sociálních služeb znamená pro už tak znevýhodněné romské děti problém. Odeslat zprávu, která nereaguje na zásadní zhoršení podmínek v realitě a selhání českého státu v podpoře distanční výuky, znamená jenom oddalování řešení a je přímo v rozporu jak se zájmy dětí, tak se základními principy dobré správy,“

uvedl europoslanec Pirátů Mikuláš Peksa.

„A pokud vám nestačí promarněné šance, tak výpadky ze vzdělávání mají i jasně měřitelné dopady. Za každého žáka, který nedokončí základní školu, přichází stát podle výpočtu Agentury pro sociální začleňování o 15 milionů korun na daních,“

dodal Peksa.

Na problémy se zajištěním distanční výuky ve školách, především z důvodů špatného technického vybavení škol a některých domácností, upozorňují Piráti již několik měsíců. Od října do listopadu 2020 proto organizovali veřejnou sbírku počítačů, tabletů a veškerého příslušenství v jednotlivých krajských pirátských centrech. Na distribuci vybavení, která proběhla za přísných hygienických podmínek, se podílely také organizace, které se distanční výuce věnují.


Úvodní obrázek zdroj: Jaroslav Kocián [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články