Praha, 29. června 2018 – Poslanec Pirátů a místopředseda Podvýboru pro dopravu Ondřej Polanský dnes spolu s dalšími zástupci poslaneckých klubů vystoupil na tiskové konferenci, kde informoval o přijetí novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Návrh, který dnes v Poslanecké sněmovně prošel třetím čtením a míří do Senátu, řeší několik zásadních problémů při výstavbě dopravní infrastruktury. Piráti prosadili mimo jiné přísnější pravidla pro investory při průzkumných pracech na soukromých pozemcích, navázání přílohy zákona se seznamem klíčových staveb na zásady územního rozvoje, a řadu dalších změn.

„Výstavba dopravních staveb je pro českou ekonomiku zásadní. V posledních letech probíhala velmi pomalu a právě přijatý zákon by ji měl usnadnit. Odhadujeme, že průměrně by se velká dopravní stavba mohla urychlit až o pět let. Na základě iniciativy Pirátů nebyla do současné podoby návrhu zahrnuta energetická infrastruktura, která by se měla řešit zvláštním zákonným postupem, jako to dělají například v sousedním Německu. Celá naše aktivita na tomto zákoně byla založena na požadavku dostatečné ochrany dotčených vlastníků, což se nám ve většině případů podařilo prosadit,“ shrnul Ondřej Polanský.

Do zákona se naopak nevešly požadavky Pirátů na dostatečnou ochranu osob, které má vyvlastnění připravit o hlavní obydlí nebo návrh na správní řízení umožňující vstup na pozemky. Institut hlavního obydlí však na základě přijatého usnesení Hospodářského výboru připraví Ministerstvo pro místní rozvoj ještě do konce letošního roku.

„Návrh obsahuje nový způsob doručování ostatním účastníkům, a to prostřednictvím veřejné vyhlášky. Ta však dostatečně nechrání účastníky a jejich práva, proto jsem jej navrhnul vypustit,“

vysvětlil obsah pozměňovacího návrhu poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Piráti stále považují novelu zákona 416 za rychlou záplatu akutních problémů s výstavbou. Systémové řešení přinese až řádný zákon o liniových stavbách, který požadují hned dvě usnesení Hospodářského výboru přijatá během práce na novele zákona 416. Na podobě aktuálního návrhu se shodli poslanci všech stran, celkem hlasovalo pro přijetí 156 poslanců.

<hr />