Hana Brňáková

Hana Brňáková (* nar. 20. 2. 1972 v Opavě)

Hana Brňáková je ředitelkou a statutární zástupkyní nestátní neziskové organizace ANIMA VIVA z. s., která poskytuje registrované sociální služby, Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením s důrazem na osoby s chronickým duševním onemocněním, a související službu - zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech více na www.animaviva.cz. V ANIMA VIVA z. s. začala pracovat v roce 2007 jako koordinátorka EU projektu (OP RLZ) zaměřeného na sociální a pracovní začlenění osob s chronickým duševním onemocněním, na vedoucí pozici v organizaci působí od roku 2009. Má původně technické vzdělání na SPŠ oděvní v Prostějově, obor Konstrukce a modelování oděvů (1986- 1990). Původnímu oboru se věnovala do roku 2007. V roce 2010 úspěšně zakončila státní zkouškou studium bakalářského studijního programu Veřejná správa a regionální politika, obor sociální politika- sociální práce, na Slezské univerzitě v Opavě.

V roce 2010 rovněž poprvé kandidovala do zastupitelstva statutárního města Opavy, kde následně působila jako neuvolněná zastupitelka a radní, rovněž byla aktivně zapojena do Komise pro občanské obřady a pracovních skupin zabývajících se sociální problematikou a strategického plánování města. Ve volebním období 2014-2018 znovu kandidovala za volební subjekt OPAVANÉ- Nezávislí, Občané, Piráti, kdy aktivně pokračovala v práci v roli opoziční zastupitelky. Pracovala v Komisi pro občanské obřady a byla členkou Komise Zdravého města a Místní Agendy 21. V roli opoziční zastupitelky se jí v roce 2016 podařilo připravit materiál, zařadit k projednání a prosadit v zastupitelstvu zavedení participativního rozpočtu v Opavě (od r. 2017 pod oficiálním názvem Nápady pro Opavu). Dále se věnuje oblastem odpovídajícím jejímu profesnímu zaměření, tj. sociální oblast s důrazem na komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb.

Je pravidelnou účastnicí fór Zdravého města. Ve své opoziční práci se dále zaměřuje na dodržování rovných příležitostí a nastavení transparentních podmínkek dotačních programů vč. hodnocení dotačních žádostí, usiluje o jasné a přehledné řízení městských společností, o dodržování pravidel účelného, hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostředků a dodržování principů dobré správy. Není jí lhostejný přístup k řešení problémů nebo legitimních požadavků občanů, preferuje otevřenost, jednoduchou a jasnou komunikaci, profesionální a zároveň lidský přístup,týmovou práci ve prospěch klienta-občana, vzájemný respekt ve vztahu politik-úředník, politik - občan, úředník - občan. V tomto ohledu ji zajímá podstata a možnosti konceptu chytrých obcí, měst a regionů, tzv. „smart city“ a jeho zavedení v podmínkách statutárního města Opavy. V listopadu 2014 se Hana Brňáková stala registrovanou příznivkyní České pirátské strany a od října 2017 je její členkou. Dobrovolnicky se zapojila do dílčích činností vedoucích k otevření Slezského Pirátského Centra v Opavě, je místopředsedkyní místního sdružení České pirátské strany.

Hana Brňáková je matkou dvou synů (22 a 19), t.č. studentů VŠ a SŠ, pro které ráda vaří a zkouší nové recepty. Je poměrně všestranně založená, umí kreslit, ráda si zazpívá, čte, tancuje, sem tam mezi řečí veršuje. Má smysl pro humor a ráda se směje (když je tedy kloudně čemu). Je kreativní a manuálně zručná. Ráda obdarovává své blízké a vymýšlí pro ně dárky „s příběhem, či pointou“- klidně i vlastnoručně vyrobené. Má ráda lidi, přírodu, květiny a vůbec všechno živé. Ráda poznává krásu kulturních památek v ČR, cestuje vlakem, autem, letadlem, nevyhýbá se ani pěší turistice. Při výletech do zahraničí se zajímá o tradice a kulturu navštívené země, Fascinují ji odlišnosti kultur, s respektem a úctou se sklání před odborníky a mistry svých oborů. Jejím krédem je Masarykovo: „Nebát se, nelhát a nekrást“.

Kalendář

Odkaz na veřejný kalendář

Navrhni úpravu