Ing. David Witosz

železniční geodet

(* 26. dubna 1981)

David Witosz je členem Krajského sdružení Moravskoslezského kraje, garant programového bodu Doprava pro parlamentní volby 2017.

Dokončil studia institutu Geodézie a Důlního Měřictví na VŠB-TU Ostrava Hornicko-geologické fakulty, obor Inženýrská geodézie. Během studia pracoval v různých odvětvích. Od komunálního úklidu, popeláře, přes stavitele pódií, číšníka, „hallmajstra“ na výstavišti, až po pomocnou sílu v geodetických firmách.

Po dokončení studia nastoupil do firmy Gefos a. s., pobočka Ostrava, kde započal praxi ve svém oboru. Z větších projektů na kterých se v té době podílel jako geodet stojí za zmínku: modernizace železničního koridoru Bystříce nad Olší - Mosty u Jablunkova, zaměřování profilů pro vytvoření modelu terénu řek Ostravice, Čeladenka, Stonávka. Dále zaměření pro projekt odprašňovacího zařízení ocelárny Vítkovice, který nikdy nebyl realizován a ani nebude, či výstavba mostu C204 v Opavě.

Po opuštění soukromého sektoru odchází pracovat na Správu železniční geodézie Olomouc, pobočka Ostrava, u SŽDC s. o., kde pracuje do dnes v oddělení Správce prostorové polohy koleje. Je členem Rady Českého svazu geodetů a kartografů a předsedou pobočky Železničních geodetů u ČSGK, kde se zejména angažuje v navazování styků s železničními geodety okolních státu a také v propagaci geodezie mezi laickou veřejnost. Je pisatelem oponentur bakalářských a magisterských prací.

Mezi jeho zájmy patří amatérská astronomie, dále analogová černobílá fotografie (které se pro radost věnuje od útlého dětství) a v posledních letech rovněž technologie instantní fotografie firmy Polaroid. Mezi osobnosti kterých dílo na něj silně zapůsobilo a je zdrojem jeho inspirace patří Aldous Huxley, T. G. Masaryk či Edwin Herbert Land.

david-witosz-2022

Pirátská strana


Lidé

Ing. Jana Ožanová
Ing. Jana Ožanová Kontakt pro novináře
Mgr. Michaela Davidová
Mgr. Michaela Davidová 4. místopředsedkyně krajského sdružení Moravskoslezského kraje
Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D. zastupitel Moravskoslezského kraje, zastupitel městského obvodu Ostrava-Jih, předseda komise kulturní a školské Ostravy-Jihu
Poznejte celý náš tým