Jan Štěrba

Jan Štěrba se narodil v roce 1962 v Opavě v rodině lékaře jako třetí dítě a druhé z dvojčat. Vystudoval střední zemědělskotechnickou školu v Opavě.Po absolvování základní vojenské služby začal pracovat v dopravě, nejprve jako závozník, poté jako řidič a nakonec jako dispečer. Po roce 1989 založil se svými kolegy spediční firmu a dvacet let podnikal v mezinárodní automobilové dopravě a spedici. Od roku 2010 až doposud pracuje jako dispečer v Městském dopravním podniku Opava.

Jan Štěrba má dva již dospělé syny, takže se ve svém volném čase může více věnovat svým „životním láskám“- vysokohorské turistice, jízdě na kole a fotografování. Pravidelně se zúčastňuje a pořizuje fotodokumentaci tradiční recesistické akce „TÝDEN DIVŮ“ jako člen týmu PIVOŇKY.

Politice se aktivně věnuje od roku 2008. Sestavoval kandidátku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a pro komunální volby v roce 2010 za stranu pana Petra Havlíka, OBČANÉ.CZ. V roce 2014 se aktivně podílel na vzniku a kandidatuře volebního subjektu OPAVANÉ – NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI. Za tento volební subjekt byl následně nominován a v současnosti aktivně působí jako místopředseda Dopravní komise Rady statutárního města Opavy a člen Majetkové komise. I když se zatím nestal členem zastupitelstva, pravidelně se účastní každého zasedání ZMO.

Jan Štěrba se i v tomto předvolebním období aktivně zasazuje o sestavení kandidátky zaručující nominaci kvalitních odborníků do Zastupitelstva města Opavy, za kterými stojí prokazatelná odborná praxe a životní zkušenosti. Staví na aktuální a pokračující spolupráci se členy OPAVANů, jako člen místního sdružení Pirátů chce a byl by rád, kdyby se v Opavě podařilo uspět s kandidátkou, která bude složena nejen z členů Pirátské strany a jejich příznivců, ale také z aktivních lidí- nestraníků, kterým není dění v Opavě lhostejné a chtějí poctivě pracovat na zlepšení „štábní kultury“ ve městě.

V komunální politice chce prosazovat zásadu tří „O“ tedy odpovědnost, odvahu a otevřenost. Díky informacím z jednání opavského zastupitelstva a z jeho práce v komisích, vnímá, že je zapotřebí používat zdravý selský rozum, promýšlet realizace projektů pro rozvoj města tak, aby dávaly smysl, sloužily občanům a byly účelné, ne účelové.

Navrhni úpravu