Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

náměstkyně primátora města Ostravy

Andrea Hoffmannová (* 1983) v současné době zastává post náměstkyně primátora pro školství a kulturu v Ostravě. Profesně se celou svou kariéru věnovala práci s mladými lidmi. Svou profesní dráhu začala jako středoškolská učitelka. Kromě následného akademického působení na Univerzitě Palackého organizovala workshopy pro učitele na českých i zahraničních univerzitách a věnovala se vzdělávání dospělých. Je autorkou monografie o současném britském divadle a sérií článků a kapitol v knihách. Se svými studenty připravila několik desítek divadelních představení v českém i anglickém jazyce. Prosazovala implementaci krásné literatury a dramatických do výuky angličtiny se snahou reformovat české školství. O to samé se nyní snaží z pozice náměstkyně zodpovědné za rezort školství.

Po Fulbrightově stipendiu v USA dostala nabídku na práci asistentky europoslance, která jí přinesla mnoho zkušeností z nejvyšší politiky, otevřela nové obzory a také potřebu aktivněji zasahovat do politického života naší země. Věří, že je díky svým pracovním i životním zkušenostem a morální konzistencí schopna prosazovat potřeby občanů této země.

andrea-hoffmannova-2022

Pirátská strana


Lidé

Jiří Demel
Jiří Demel 1. místopředseda krajského sdružení Moravskoslezského kraje, předseda místního sdružení Novojičínsko, krajský zastupitel
Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D. zastupitel Moravskoslezského kraje, zastupitel městského obvodu Ostrava-Jih, předseda komise kulturní a školské Ostravy-Jihu
Ing. Jana Ožanová
Ing. Jana Ožanová Kontakt pro novináře
Poznejte celý náš tým