Mgr. Marian Babic

samostatný advokát

Marian Babic (nar. 1982) vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2011 je samostatným advokátem v Opavě. Ve své praxi se zabývá zejména občanským, rodinným, obchodním a trestním právem, věnuje se i dobročinným „pro bono“ aktivitám.

V komunální politice jej zajímá zejména koncept tzv. „smart city“ a e-governmentu, jako i implementace prvků přímé demokracie při správě města. Chtěl by prosazovat transparentní nakládání s finančními prostředky a městským majetkem. Za klíčové považuje zajistit občanům dálkový (elektronický) přístup k úřadům a to v co nejširším rozsahu. Bude se zasazovat o to, aby vedení města zjišťovalo a zohledňovalo názory občanů, projevené například formou elektronických „referend“.

Je ženatý a má dvě dětí, proto se jej přímo dotýká rovněž otázka vzdělání a podpory rodin. Mezi jeho zájmy patří cestování, historie, mezinárodní politika, deskové i počítačové hry.

marian-babic-edit

Pirátská strana


Lidé

Jakub Dedek
Jakub Dedek zastupitel Moravskoslezského kraje, místopředseda místního sdružení
Ing. David Witosz
Ing. David Witosz místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, radní města Ostravy
Bc. Pavlína Polášková
Bc. Pavlína Polášková zastupitelka městského obvodu Ostrava-Jih, místopředsedkyně místního sdružení Ostrava
Poznejte celý náš tým