Ondřej Polanský

Ondřej Polanský je pirátský poslanec za Moravskoslezský kraj. Narodil se roku 1984 v Ostravě, kde, s výjimkou doby studia na VŠ, žije dodnes. Členem pirátské strany je od jejího vzniku. Maturitu složil v roce 2003 v oboru elektrotechnika, do roku 2008 pak studoval informatiku a hospodářské dějiny (jako vedlejší specializaci) na Vysoké škole ekonomické v Praze. Celý profesní život působí v mezinárodních firmách pracující s informačními technologiemi, především v oblasti analýzy a zpracovávání velkých dat. V Ostravě je zapojen do občanských aktivit majících za cíl zlepšovat veřejný prostor, zajímá jej architektura a urbanismus. Je aktivní sportovec, má rád moderní technologie, českou kinematografii, bílé víno a noční oblohu.

Otázku vymezení základních lidských práv ve virtuálním světě považuje pro nastupující století za stejně významnou, jako je dnes samotný princip občanské společnosti. Věří, že z praktického přístupu k vyvažování práva na soukromí, listovního tajemství a copyrightu se stává nejvýznamnější zrcadlo stavu svobody společnosti, a zároveň největší globální výzvou pro 21. století. Pirátské hnutí bylo něj tudíž přirozenou a jedinou možnou volbou.

Kalendář