„Moravskoslezský kraj požadavkem na bateriové vlaky nahrává skupině PPF, zakázku na dopravu za 18 miliard zadanou bez soutěže považujeme za chybu,” upozorňuje Klusová

„Moravskoslezský kraj požadavkem na bateriové vlaky nahrává skupině PPF, zakázku na dopravu za 18 miliard zadanou bez soutěže považujeme za chybu,” upozorňuje Klusová

Ostrava, 30. března 2023 – V nejbližších dnech plánují České dráhy podepsat se Škodou Group ze skupiny PPF velmi problematickou smlouvu, která je dle dvou nezávislých právních posouzení v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. České dráhy chtějí napřímo bez otevřené soutěže zakoupit od této společnosti čtyři bateriové vlakové soupravy. Dotlačilo je k tomu vedení Moravskoslezského kraje, pro které to byla nutná podmínka, bez níž by neuzavřelo se státním dopravcem smlouvu o dopravní obslužnosti v kraji v hodnotě 18 miliard Kč. „Vedení kraje nám tento krok nijak nevysvětlilo, kupuje zajíce v pytli bez soutěže. Působí to, že smlouva je nejvíce ze všech výhodná pro PPF,” vyjádřila znepokojení Pirátka Zuzana Klusová.


Vlakové soupravy na bateriový pohon se dokáží pohybovat bez připojení k elektrické soustavě a postupně se po těchto moderních vlacích zvyšuje poptávka. Dokonce již běží výběrové řízení na nákup 15 bateriových vozů (BEMU) za více než 3 miliardy Kč. Škoda Group (dříve Škoda Transportation) takovéto vlaky prozatím nevyvinula, a proto je otázkou, zda by v transparentní veřejné soutěži uspěla.

„České dráhy tímto významně zvýhodňují společnost Škoda Group, a přitom by měly sledovat zájmy občanů a férové soutěže, nikoliv primárně zájmy této společnosti. Škoda touto zakázkou získá podstatnou výhodu oproti konkurenci při získávání dalších zakázek. Přitom je klidně možné, že by jiné společnosti mohly tyto vlaky na bateriový pohon dodat levněji, což lze ověřit otevřenou transparentní soutěží. Vedení Českých drah sice tvrdí, že v takto krátkém termínu jim může vlaky dodat pouze Škoda, ale zároveň nedokáže vysvětlit, odkud se tento náhlý spěch vlastně vzal. Působí to velmi pochybně, a proto vyzývám vedení Moravskoslezského kraje, aby neudělalo chybu, kterou by již nebylo možné napravit,”

uvedla pirátská zastupitelka Moravskoslezského kraje Zuzana Klusová.

Piráti se podivují také nad tím, že na Bruntálsku, které dlouhodobě trápí špatná dopravní dostupnost, vesele dál jezdí více než 30 let staré motoráčky 811, které prošly pouze kosmetickými úpravami.

„Ve spěchu nakupované bateriové vlaky tady ale situaci nezachrání, odloučené regiony jako Bruntálsku a Krnovsko totiž ve smlouvě nejsou zahrnuty, bateriové vlaky za 150 milionů mají totiž problém se pohybovat v terénu s velkým převýšením. Prioritou v dopravě by přitom podle nás měly být právě investice do dopravní obslužnosti těchto odloučených regionů. Místo toho kraj utrácí za nevyzkoušenou technologii a zakázky bez soutěže,”

komentuje pirátský zastupitel Pavel Kořízek.

Člen dozorčí rady Českých drah Petr Šlegr si objednal v této věci právní analýzu u společnosti MT Legal, s.r.o., aby posoudila legálnost takovéhoto postupu. České dráhy totiž přímý nákup čtyř vlakových souprav BEMU chtějí realizovat pomocí změny mnohem starší smlouvy se Škodou Transportation na zcela jiné vlaky. Právníci tedy posuzovali, zda by tento nákup měl být proveden pomocí standardní veřejné soutěže, nebo lze pouze změnit starou smlouvu v rámci takzvané nepodstatné změny závazku. Právníci v tomto posudku uvádí například následující:

„S ohledem na skutkový stav dospíváme k závěru, že uvažovaná změna nenaplňuje podmínky nepodstatné (povolené) změny ani podle § 222 odst. 6 ZZVZ. (…) Pokud zadavatel provede (umožní) podstatnou (zakázanou) změnu závazku bez realizace nového zadávacího řízení, dopustí se porušení ZZVZ a vystavuje se riziku uložení pokuty anebo nápravného opatření spočívajícího v uložení zákazu plnění dodatku ke smlouvě.”

Se závěry právní analýzy úzce koresponduje stanovisko Technische Universität Berlin z ledna 2023, které konstatuje, že mezi vlaky původně objednanými Českými drahami u Škoda Transportation a vlakovými soupravami na bateriový pohon je podstatný rozdíl. Je to poměrně zásadní závěr, ze kterého vyplývá, že nelze bez veřejné soutěže pouze změnit původní závazek.

Piráti k tomuto závažnému problému přistoupili velmi konstruktivně a navrhuji řešení.

„Je nutné, aby vedení Moravskoslezského kraje přestalo tlačit na České dráhy k zajištění bleskové dodávky čtyř bateriových vlaků objednaných protizákonně a „z ruky". Místo toho by České dráhy měly všechny tyto vlaky nakupovat v otevřeném transparentním řízení. Z tohoto důvodu je nutné přehodnotit podmínky smlouvy, která pro státního dopravce i náš kraj může přinést velmi vážné komplikace. Piráti jsou ochotni v této věci vedení kraje pomoci,”

uzavřela Klusová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Už více než půl roku se řeší finance na platy zaměstnanců ve školách. V listopadu proběhla první celorepubliková stávka zaměstnanců, po které školy dostaly od vlády některé přísliby – zejména 130% platu pro učitele a zrušení pouze neobsazených pozic nepedagogických zaměstnanců. A ve středu 7. února konečně dostaly školy rozpočty na platy svých zaměstnanců pro rok 2024. Výsledkem byl šok a rozčarování na ředitelských pozicích, které v pátek deklarovala tisková zpráva Asociace ředitelů základních škol. Co přesně se ředitelé dozvěděli a co to pro školy bude znamenat, si ukážeme v následujícím článku.

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Piráti z Moravskoslezského kraje si zvolili nové předsednictvo

Ostrava, 5. listopad 2023 - Moravskoslezští Piráti si na konci listopadu zvolili nové vedení. Pozici předsedy obhájil Rostislav Řeha, místopředsedy se stali Jakub Ježíšek, Jakub Vontroba, Pavel Kořízek a Michaela Davidová. Nové předsednictvo se shodlo na prioritách, které hodlá realizovat v rámci svého dvouletého mandátu. Jedná se především o řádnou přípravu a průběh kampaně do Europarlamentu a krajských voleb 2024, aktivizaci a rozvoj členské základny a posílení brandu a mediální prezentace Pirátů v Moravskoslezském kraji.