Mgr. Zuzana Klusová (* 1985, Karviná)

Zuzana Klusová se narodila v Karviné, kde také vystudovala osmileté gymnázium. Po maturitě se rozhodla pro studium žurnalistiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Toto spojení jí totiž umožnilo věnovat se zároveň oběma zájmům - psaní a pomoci druhým. Po úspěšném ukončení studia na brněnské univerzitě se díky silné vazbě, která ji pojí ke karvinskému regionu, rozhodla vrátit zpět do rodného města. Zde již během studií pracovala jako koordinátorka a metodička evropských projektů v Okresní hospodářské komoře Karviná. Na hospodářské komoře získala krom jiného šanci setkat se s místními podnikateli a seznámit se s jejich problémy i možnostmi podpory podnikání v regionu. Nyní pracuje jako asistentka ředitele americké výrobní společnosti. Jejím snem je ale vrátit se k novinařině nebo pracovat jako PR manažer charitativní či jiné neziskové organizace z oblasti ekologie či pomoci sociálně znevýhodněným.

Jako aktivní členka občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem se už několik let snaží hájit zájmy místních občanů ve vztahu k OKD i vedení města. Jak však sama říká: „Nejsem proti těžbě uhlí jako takové, vadí mi ale způsob, jak vedení města i OKD přistupuje k lidem, kterých se těžba bezprostředně týká. Tedy jak k občanům Karviné, tak samotným horníkům.“ Právě tyto aktivity a zájem o dění v regionu ji přivedly k Pirátům. Nejvíce se jí na Pirátech líbí snaha vnést do politiky opravdovou otevřenost, nová témata atraktivní pro mladou generaci a odvaha přicházet s originálními názory.

Přes velkou touhu cestovat a také navzdory radám starších a zkušenějších, chce díky poutu k rodině, přátelům a Karviné jako takové, zůstat v rodném městě a bojovat za to, aby se v něm žilo lépe! Zajímá se o sociologii médií, problematiku kvality potravin či cenzury internetu. Kromě toho provozuje eshop s alternativním oblečením, ráda cestuje, chodí po horách, jezdí na snowboardu nebo si přečte dobrou knihu např. od brazilského spisovatele Paula Coelha.

Články