Komentář Andrey Hoffmannové: Podporujme, co funguje, nedělejme, co nefunguje! Dětské skupiny mají své nenahraditelné místo i v Ostravě

Komentář Andrey Hoffmannové: Podporujme, co funguje, nedělejme, co nefunguje! Dětské skupiny mají své nenahraditelné místo i v Ostravě

Ostrava, 22. prosince 2020 – Dětské skupiny se díky několik let trvající podpoře Evropské unie staly důležitou součástí péče o předškoláky v Česku. Vyřešily hned několik problémů najednou. Naše země se totiž v žebříčku dostupnosti péče o malé děti do tří let ocitla na předposledním místě před sousedním Slovenskem. Pečovatelské povinnosti jsou navíc jedním z hlavních důvodů nižší zaměstnanosti žen. Stovky vznikajících dětských skupin tak ulevily nejen rodičům, kteří se díky tomu mohli snáze vrátit do pracovního procesu, ale také městům a obcím potýkajícím se s nedostatečnou kapacitou jeslí a nepřipraveností přeplněných mateřských škol starat se o dvouleté děti. Ty totiž vyžadují náročnější péči než jejich o rok starší „spolužáci“.

<hr />

Dětské skupiny se díky několik let trvající podpoře Evropské unie staly důležitou součástí péče o předškoláky v Česku. Vyřešily hned několik problémů najednou. Naše země se totiž v žebříčku dostupnosti péče o malé děti do tří let ocitla na předposledním místě před sousedním Slovenskem. Pečovatelské povinnosti jsou navíc jedním z hlavních důvodů nižší zaměstnanosti žen. Stovky vznikajících dětských skupin tak ulevily nejen rodičům, kteří se díky tomu mohli snáze vrátit do pracovního procesu, ale také městům a obcím potýkajícím se s nedostatečnou kapacitou jeslí a nepřipraveností přeplněných mateřských škol starat se o dvouleté děti. Ty totiž vyžadují náročnější péči než jejich o rok starší „spolužáci“.

Výjimkou není ani Ostrava. Tato forma předškolního vzdělávání se u nás stejně jako v okolních evropských zemích osvědčila. Dětské skupiny svým odlišným způsobem práce přinesly rodinám vítanou alternativu v nabídce předškolního vzdělání, jejich zánik tak potlačí různorodou nabídku v přístupu k výchově a předškolní výuce. A to přece nechceme!

Nutno říci, že to byly především relativně štědré dotační tituly, které dodaly odvahu řadě maminek, tatínků i zaměstnanců mateřských škol opustit jistotu zaběhaných předškolních institucí a založit si vlastní dětskou skupinu. Služba se ale platí převážně z peněz z fondů EU a jejich čerpání skončí v polovině roku 2022. Dosud byly mikrojesle a dětské skupiny podporovány natolik, že bylo pro rodiče často i po finanční stránce výhodnější svěřit své dítě právě sem. V klasických jeslích se navíc musel milovaný potomek zpravidla dělit o pozornost „tet“ s více dětmi a zvykat si na větší kolektiv. Jakmile ale skončila podpora ze strany evropských fondů, Ministerstvo práce a sociálních věcí se k dětským skupinám zachovalo macešsky. Zajistí sice částečné financování ze státní kasy, přichází ale s řadou omezení.

Vládou předložená novela zákona o poskytování péče v dětských skupinách všechny překvapila. Nemile. Znamená totiž opětovný návrat dětí mladších tří let do “jeslí” a ohrožení další existence dětských skupin. Břemeno řešení problémů s předškolním vzdělávání tak opět padne na obce, protože jesle stejně jako mateřské školy zřizují právě ony. Kde na to samosprávy vezmou v době, kdy přijdou o pětinu příjmů kvůli daňovému balíčku, už ovšem vláda neřeší.

Nynější dětské skupiny se kromě přejmenování na jesle budou muset vypořádat také s novými povinnostmi. Budou muset mít šatnu, oddělené místo na spaní nebo vlastní místnost na prádlo. Podle ministerstva budou muset mít pečující osoby navíc také zdravotnické minimum a profesní kvalifikaci chůvy pro děti v jeslích s důrazem na zdravotnické vzdělání. Kde se chůvy kvalifikují zatím není jasné, obor ještě zdaleka není etablovaný a chůvy chybějí. To znamená další velký problém. Jako pedagožka musím říci, že daleko důležitější než šatna a oddělené spaní, je pro kvalitní předškolní vzdělávání těch nejmenších nižší počet dětí ve třídě a hlavně motivovaný personál, který toto mimořádné povolání dělá s láskou a energií. Problematická je také věková hranice 4 let, kdy by děti z „jeslí“ musely odejít do mateřské školy. Nucený přechod do jiné instituce a většího kolektivu je ale pro řadu dětí i rodičů zbytečnou komplikací.

Proč chce vláda měnit něco, co funguje? Proč regulovat tam, kde to je zbytečné? Novela v praxi povede jen k dalšímu omezení míst pro děti a zhoršení podmínek pro rodiče, kteří se chtějí vrátit do práce a pokusit se ji sladit s kvalitní péčí o děti.

Piráti proto prosazují zrušení povinnosti zdravotnického vzdělání pro personál, a možnost provozování zařízení i pro děti starší čtyř let bez státních dotací. Chceme rovněž navrácení názvu z „jeslí“ na „dětské skupiny“, jde totiž o zbytečnou a nákladnou byrokracii pro již existující zřizovatele. Proto jsem se připojila k iniciativě pražského magistrátu a věřím, že se podaří vládu přesvědčit, že dětské skupiny mají v Česku místo.

Ostrava se přidala k výzvě spolu s dalšími velkými městy a bojuje za zachování dětských skupin.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Ostrava, 27. listopadu 2023 - První desítku kandidátů do krajských voleb v Moravskoslezském kraji si o uplynulém víkendu zvolili Piráti. Pozici lídryně kandidátky obhájila stávající šéfka devítičlenného zastupitelského klubu Pirátů Zuzana Klusová. V prvním kole volby získala podporu přes 93% voličů. V boji o lídra tak porazila své dva vyzyvatele z řad krajských zastupitelů: Leonarda Vargu i Ondřeje Ručku (na fotografii vpravo).

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.