Piráti opět bojovali proti rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě

Piráti opět bojovali proti rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě

Ostrava, 7. září 2019 - Včera se v Ostravě uskutečnilo veřejné projednání záměru společnosti SUEZ na rozšíření spalovny nebezpečných odpadů (CENNZO Ostrava). Stávající spalovna s kapacitou 25 tis. tun je největší spalovnou nebezpečného odpadu v ČR a má být rozšířena o dalších 15 tis. tun. Spalovna leží na hranici Přívozu a Mariánských Hor, a to v blízkosti sídliště Fifejdy (ca 1 km), obvodů Lhotka, Hošťálkovice a Petřkovice, a konečně 3 km od centrálního Masarykova náměstí.

<hr />

Piráti rozumí nutnosti omezit skládkování nebezpečného odpadu, ale je naprosto nepřijatelné, aby došlo k rozšíření stávající spalovny a ke vzniku dalšího zdroje znečišťování právě v Ostravě. To, že Ostrava další kapacitu nepotřebuje, ostatně dokazuje sama dokumentace: „Z objemu odpadu, který byl letech 2015 až 2018 zpracován ve stávajícím zařízení spalovny Ostrava, je cca 70 % původem v Moravskoslezském kraji, cca 25 % odpadů je původem ze sousedních a blízkých krajů, které nedisponují odpovídajícími zpracovatelskými kapacitami, a 5 % připadá na zbývajících 9 krajů“. Město Ostrava usiluje o minimalizaci všech zdrojů znečištění vzhledem k dlouhodobé intenzivní a dodnes zcela nekompenzované zátěži z minulosti. Ostrava patří v rámci Evropy k nejvíce znečištěným městům a má na svém území dodnes velké množství průmyslových emisních zdrojů.

Co zaznělo na veřejném projednání?

Ze strany zástupců SUEZU: že rozšíření spalovny přinese Ostravě lepší životní prostředí. To je LEŽ, protože dosavadní kapacita pokrývá potřeby likvidace nebezpečného odpadu v Ostravě a argument, že spalování sníží skládkování, neobstojí, pokud má SUEZ záměr rozšířit spalovnu v obydlené lokalitě třetího největšího města ČR a spalovat tam nebezpečný odpad z celé republiky.

Ze strany zástupců SUEZU: že jejich provoz je bezpečný a nehrozí žádná rizika. LEŽ, protože ve spalovně SUEZu došlo v dubnu 2017 k havárii (únik kapalných toxických odpadů do řeky Odry) a v červnu 2019 zde došlo k požáru odpadu s obsahem sodíku. Zároveň nebyly poskytnuty žádné garance, že nedojde k ohrožení vod a už vůbec ne ke zhoršení stavu ovzduší.

Ze strany zástupců SUEZU: že jejich provoz bude sloužit pouze potřebám Moravskoslezského kraje. Je to opět LEŽ, protože zástupce SUEZu v průběhu projednávání přiznal, že vnímají hranice kraje úplně jinak a že na hranicích není zeď. Ostatně kontrola původu nebezpečného odpadu bude velmi složitá, jelikož se evidentně nepočítá s žádným monitoringem na hranicích kraje či mohou vzniknout mezisklady nebezpečného odpadu v kraji atd.

Obstrukce?

Ministerstvo životního prostředí, které tento záměr podporuje, původně jako termín zvolilo pondělí 2.9.2019. Na poslední chvíli termín posunulo na páteční odpoledne, což je pro občany vzhledem k počátku víkendu zdaleka nejméně přitažlivý termín. Zarážející bylo i to, že byl ze strany zástupkyně ministerstva svévolně omezen počet položených otázek na jednu osobu, a to pouze na dvě otázky. Piráti okamžitě vznesli protest, že jde o porušení zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, který upravuje veřejné projednání. Na to reagovala zástupkyně ministerstva, že to bylo myšleno jinak a že každý může klást otázek, kolik bude chtít. Závěr si jistě uděláte sami.

Proč rozšíření spalovny v Ostravě a co za tím stojí?

Za vším hledej peníze! Na veřejném projednávání zaznělo z úst zástupců soukromé společnosti SUEZ, že důvodem, proč by k rozšíření spalovny nebezpečných odpadů mělo dojít v Ostravě, je výhodná infrastruktura a existence stávající spalovny. Na dotaz ze strany Pirátů, jaký by byl finanční rozdíl mezi tím, kdyby byla spalovna umístěna v jiné lokalitě (ideálně tam, kde není takový dopad na zdraví občanů), odpovězeno nebylo. Je evidentní, že SUEZ a zejména její management má maximální snahu ušetřit, a to bez ohledu na dopady rozšíření na prostředí a zdraví obyvatel Ostravy.

A co na to zástupci obvodu, města Ostravy a Moravskoslezského kraje?

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, zastoupený na veřejném projednání našim místostarostou pro životní prostředí Rostislavem Řehou se k záměru vyjádřil negativně. Na konci svého vystoupení rovněž předal zástupcům Ministerstva na veřejném projednání petici proti spalovně s více než 1200 podpisy. Stejně tak město Ostrava, kde Piráti jsou v koalici, vyslovilo ústy náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové nesouhlasné stanovisko s rozšířením spalovny, které podpořilo celou řadou relevantních argumentů. Proti záměru se veřejně vyjádřili i zástupci obvodů Mariánské Hory a Hošťálkovice.

Co je však naprosto zarážející, je postoj náměstkyně hejtmana Jarmily Uvírové (hnutí ANO), která vyvrátila původně deklarované nesouhlasné stanovisko Moravskoslezského kraje . Po skončení veřejného projednání v ČT uvedla, že SUEZ prokázal schopnost nadstandardně snížit emise a udělat životní prostředí lepší a že rozšíření spalovny v Ostravě je důležité pro kraj. Za alarmující pro celý Moravskoslezský kraj považujeme její sdělení, že Moravskoslezský kraj podpoří jakékoliv investory, kteří v kraji vybudují další spalovny!!! TOHLE JE PRO NÁŠ KRAJ NAPROSTO NEPŘIJATELNÉ, pokud jsou stávající kapacity dostačující a pokud by měly být spalovny umísťovány v místech s negativním dopadem na zdraví občanů a životního prostředí.

Jako PIRÁTI budeme dál bojovat proti rozšíření spalovny nebezpečného odpadu a věříme, že tento boj ve prospěch zdraví našich občanů a ve prospěch města i Moravskoslezského kraje nakonec vyhrajeme!!!

„V tomto lese komínů na další není místo”

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Ostrava, 27. listopadu 2023 - První desítku kandidátů do krajských voleb v Moravskoslezském kraji si o uplynulém víkendu zvolili Piráti. Pozici lídryně kandidátky obhájila stávající šéfka devítičlenného zastupitelského klubu Pirátů Zuzana Klusová. V prvním kole volby získala podporu přes 93% voličů. V boji o lídra tak porazila své dva vyzyvatele z řad krajských zastupitelů: Leonarda Vargu i Ondřeje Ručku (na fotografii vpravo).

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.