Protidrogový vlak – za hodně peněz málo muziky

Protidrogový vlak – za hodně peněz málo muziky

Český Těšín, 26. července 2020 - „Nejvýznamnější projekt v oblasti drogové prevence v ČR“, píše se na stránkách revolutiontrain.cz, které prezentují projekt protidrogového vlaku. Opravdu? O jaká data se toto marketingové tvrzení opírá? Piráti se problematice tohoto odborníky diskutovaného projektu věnují již delší dobu a teď přicházejí se syntézou odborných stanovisek, která dokládají neúčinnost nákladného preventivního programu.

<hr />

Protidrogový vlak objíždí v rámci svých tour řadu měst v Česku. Jedním z nich je i Český Těšín. Tamní Piráty proto zajímalo, jaký efekt má projekt, na jehož realizaci je alokovaná poměrně vysoká částka z městského rozpočtu.

Expertní tým tvořený mimo jiné těšínskou pirátskou příznivkyní Bárou Brannou, poslancem Tomášem Vymazalem a bohumínským zastupitelem Danielem Galuszkou proto vypracoval souhrnnou zprávu o neúčinnosti projektu, včetně možných efektivnějších alternativ.

„Skeptické názory specialistů a adiktologů na účinnost programu provází projekt od počátku jeho existence. Protidrogový vlak nyní působí v oblasti primární protidrogové prevence, přestože řada odborníků zpochybňuje jeho efektivitu. Problém vidíme i v tom, že projekt v rozporu se zákonem nezveřejňuje výroční zprávy a neumožňuje tak transparentní kontrolu nad využitím veřejných prostředků,“

uvedla Bára Branná, která se na na přípravě materiálu podílela.

Projekt navíc nemá certifikaci a v mnoha ohledech nesplňuje: - mezinárodně uznávané Standardy kvality prevence Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, - mezinárodní standardy prevence Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, - české národní standardy kvality.

Těšínští opoziční zastupitelé teď chtějí problematiku Protidrogového vlaku konzultovat s ostatními zástupci stran. S odkazem na důvodovou zprávu k projektu budou navrhovat přehodnocení dalšího financování projektu, na který byla pro tento rok v jejich městě alokována částka 108 000 Kč.

Tematice protidrogového vlaku se Piráti aktivně věnují nejen v Těšíně, ale i na dalších místech v kraji i v celém Česku. Výstupy expertního týmu a závěry důvodové zprávy tak přispějí k osvětě, informovanosti a další diskuzi o účinnosti projektu na základě relevantních argumentů i jinde.

Souhrnný dokument k problematice Protidrogového vlaku ke stažení (PDF, 110 KB).

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Ostrava, 27. listopadu 2023 - První desítku kandidátů do krajských voleb v Moravskoslezském kraji si o uplynulém víkendu zvolili Piráti. Pozici lídryně kandidátky obhájila stávající šéfka devítičlenného zastupitelského klubu Pirátů Zuzana Klusová. V prvním kole volby získala podporu přes 93% voličů. V boji o lídra tak porazila své dva vyzyvatele z řad krajských zastupitelů: Leonarda Vargu i Ondřeje Ručku (na fotografii vpravo).

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.