V Ostravě vyroste nová multifunkční hala, lidem nabídne pestré sportovní a kulturní vyžití

31. května 2021
V Ostravě vyroste nová multifunkční hala, lidem nabídne pestré sportovní a kulturní vyžití

Ostrava, 31. května 2021 – Na místě stávajícího brownfieldu v Ostravě-Fifejdách vznikne nová hala pro sport a kulturu. Ambiciózní projekt podle návrhu ateliéru Platforma architekti má být kombinací původní průmyslové architektury a moderních prvků. Jedná o vůbec první sportovní PPP projekt s nadregionálním rozměrem. Halu postaví a bude provozovat Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, jehož členy jsou Statutární město Ostrava a společnost ČSAD Ostrava. Finančně projekt podpoří také Moravskoslezký kraj a Národní sportovní agentura. Začít stavět se má v roce 2022.

<hr />

Architektonický ateliér Platforma architekti připravil pro Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže finální návrh řešení stavby nové multifunkční haly s kapacitou až 3 500 diváků. Hala bude sloužit především pro trénink a zápasy basketbalových, volejbalových, florbalových a házenkářských oddílů. Součástí návrhu je také tréninkové zázemí pro míčové sporty, fitness sál, posilovna, gymnastický sál a sociálních zařízení. Unikátní je nejen architektonické řešení haly, ale i forma realizace, jde o pilotní PPP projekt (Public-Private Partnership), tedy spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Hala vyroste na místě bývalého autobusového depa v ulici s přiléhavým názvem, U stadiónu.

„Dlouhodobě pracujeme s tím, že město potřebuje míčovou a multifunkční sportovní halu s kapacitou tří tisíc diváků. Jedná se o strategický projekt, který je součástí akčního plánu města pro sport. Hledali jsme tu nejvhodnější lokalitu, aby byla dobře dostupná a splnila potřeby sportovních klubů i veřejnosti. Prostor bývalého autobusového depa byl vhodný hned z několika důvodů – je zde dobrá dopravní dostupnost, dostatečný prostor pro vybudování haly daných parametrů i synergie s další infrastrukturou,”

vysvětluje náměstkyně pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Hala je navržena jako železobetonový skelet, umožňující variabilní provozní a dispoziční řešení celého prostoru hlavní i tréninkové haly. Návrh pracuje s modulovou výstavbou v podobě boxů/kontejnerů v různých velikostech podle druhu funkčního určení, které jsou navázány na zachovalé části původního objektu. Hlavní sál haly je navržen vzdušně s otevřenými prostory a tribunami. Otevřené průhledy a sklené stěny spojují jednotlivá poschodí hlavního sálu v jeden celek. V převýšeném parteru budovy jsou umístěny dvě tréninkové plochy pro basketbal a volejbal a v patře je umístěno hřiště na florbal a prostor pro gymnastiku, s potřebným technickým a provozním zázemím.

Autoři návrhu se rozhodli stávající halu s výraznou fasádou z cihel zachovat a doplnit ji moderní modulovou dostavbou. Navrhli ,,halu v hale“, kde na sebe původní i nové části materiálově i výškově navazují. Koncepčně je pojata jako hlavní nová hala, převážně v její materiálové podobě, na kterou navazuje hala tréninková. Je koncipována vertikálně, což umožňuje maximální využití zastavěné plochy. S hlavní budovou je tréninková hala propojena transparentním koridorem. Prostor mezi oběma halami je pojednán jako veřejný se vzrostlými stromy a městským mobiliářem.

„Těší nás, že se v případě nové haly bude jednat o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, v rámci které dojde k revitalizaci stávající budovy. Soukromá společnost bude tak nejen významně participovat na výstavbě haly, ale také na jejím budoucím provozu, který nebude finančně zatěžovat město“

dodává Andrea Hoffmannová.

Spolek v současném složení členů z veřejného a soukromého sektoru zahájil činnost v lednu letošního roku. Připravená architektonická studie bude projednána členy Spolku a poslouží k přípravě výběrového řízení na zhotovitele a přesnému určení ceny. Náklady na výstavbu nových objektů a rekonstrukci okolí jsou odhadnuty na více než 500 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení stavby je v roce 2022, provoz by měl odstartovat o dva roky později.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Kandidátkou Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje je Zuzana Klusová

Ostrava, 27. listopadu 2023 - První desítku kandidátů do krajských voleb v Moravskoslezském kraji si o uplynulém víkendu zvolili Piráti. Pozici lídryně kandidátky obhájila stávající šéfka devítičlenného zastupitelského klubu Pirátů Zuzana Klusová. V prvním kole volby získala podporu přes 93% voličů. V boji o lídra tak porazila své dva vyzyvatele z řad krajských zastupitelů: Leonarda Vargu i Ondřeje Ručku (na fotografii vpravo).

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.