Aktuality "Sociální-bydlení"

Romana Körösi: Jak se na Jihu (ne)řeší sociální problémy

Romana Körösi: Jak se na Jihu (ne)řeší sociální problémy

Ostrava, 8. září 2019 - Uveřejňujeme komentář Romany Körösi, pirátské členky bytové komise Ostravy-Jihu. Už pár let hýbe českou společností problém nešťastně nastaveného systému doplatků na bydlení, který likviduje sociální systém. Současná právní úprava totiž ve své podstatě nepomáhá chudým a potřebným, ale přihrává obrovské peníze ze státní kasy do kapsy soukromých osob, kterým se říká „obchodníci s chudobou“.

Piráti v Ostravě-Jihu kritizují vedení obvodu: Ukončit projekt Sociálního bydlení je chyba

Piráti v Ostravě-Jihu kritizují vedení obvodu: Ukončit projekt Sociálního bydlení je chyba

Ostrava, 17. dubna 2019 – Piráti na Jihu v otevřeném dopise vyzvali vedení obvodu, aby pokračovalo v projektu Sociálního bydlení. Podle výsledků pilotní fáze byl úspěšný a skutečně pomáhá řešit problémy lidí v bytové nouzi. Rada Ostravy-Jihu ale argumenty Pirátů nevyslyšela a projektu dala stopku. Učinila tak, přestože jeho smysluplnost potvrdilo ostravské zastupitelstvo, které s ním počítá ve svém Tematickém akčním plánu pro dostupné bydlení. Zastupitelstvo města Ostravy prodloužení projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ minulý týden schválilo a hodlá v něm pokračovat. O to víc Piráty překvapily signály, že Ostrava-Jih, nejlidnatější ostravský obvod potýkající se s řadou sociálně patologických jevů, není projektu nakloněn a je možné, že rada jeho pokračování neschválí. Což se bohužel potvrdilo.

Další štítky