Aktuality "Jih"

Piráti chtějí vyváženější zpravodaj v Ostravě-Jihu, je hlásnou troubou vedení radnice

Piráti chtějí vyváženější zpravodaj v Ostravě-Jihu, je hlásnou troubou vedení radnice

Ostrava, 22. října 2021 – Spolek Oživení pravidelně zveřejňuje na stránce hlasnatrouba.cz hodnocení radničních periodik. V létě se podíval na zoubek Jižním listům. Co zjistil? „Periodikum Jižní Listy přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. Informuje primárně o jiných záležitostech než je politika radnice, té je věnován menší prostor, poskytuje avíza o budoucích rozhodnutích radnice jen občas, podstatná část článků o politice radnice je anonymní, bez osobní odpovědnosti za obsah, slouží často jako nástroj pro účelovou prezentaci vedení radnice a vedení radnice je zobrazováno v rozumné míře.“ Piráti na nevyváženost obsahu upozorňují už několik let, teď se snad i díky jejich tlaku podaří Jižní listy otevřít opozici i lidem.

Arnoštovo okénko: Co všechno dělá a jak dlouho pracuje učitel?

Arnoštovo okénko: Co všechno dělá a jak dlouho pracuje učitel?

V poslední době byla opět otevřena oblíbená debata na téma, zda mají učitelé dostat přidáno. V tomto státě je už od devadesátých let zvykem většiny vlád veřejně hlásat, že její dlouhodobou prioritou, na rozdíl od těch předešlých, zvýšení vzdělanosti společnosti, podpora učitelské profese a zvýšení platu učitelů zhruba tak, aby měli průměrný plat mezi ostatními vysokoškolskými absolventy. Letos však vidíme opět a znovu, jak to probíhá v reálu.

Romana Körösi: Jak se na Jihu (ne)řeší sociální problémy

Romana Körösi: Jak se na Jihu (ne)řeší sociální problémy

Ostrava, 8. září 2019 - Uveřejňujeme komentář Romany Körösi, pirátské členky bytové komise Ostravy-Jihu. Už pár let hýbe českou společností problém nešťastně nastaveného systému doplatků na bydlení, který likviduje sociální systém. Současná právní úprava totiž ve své podstatě nepomáhá chudým a potřebným, ale přihrává obrovské peníze ze státní kasy do kapsy soukromých osob, kterým se říká „obchodníci s chudobou“.

Proč nám radní v Ostravě Jihu odmítají vydat podklady k jednání. Proč?

Proč nám radní v Ostravě Jihu odmítají vydat podklady k jednání. Proč?

Komentář pirátské zastupitelky Pavlíny Nováčkové: Už delší dobu, jako pirátští zastupitelé v obvodu Ostrava-Jih, bojujeme za to, abychom měli podkladové materiály k dispozici před jednáním radních. Chceme a potřebujeme vědět, co se chystá rada schválit, abychom se mohli do dění v naší městské části skutečně aktivně a hlavně včas zapojit. Zároveň nám jako straně prosazující transparentnost politiky přijde nepochopitelné, že je nám k takto důležitým podkladům upírán přístup. Rada totiž stále hledá záminky, proč opozici tyto informace předem neposkytnout.

Piráti v Ostravě-Jihu kritizují vedení obvodu: Ukončit projekt Sociálního bydlení je chyba

Piráti v Ostravě-Jihu kritizují vedení obvodu: Ukončit projekt Sociálního bydlení je chyba

Ostrava, 17. dubna 2019 – Piráti na Jihu v otevřeném dopise vyzvali vedení obvodu, aby pokračovalo v projektu Sociálního bydlení. Podle výsledků pilotní fáze byl úspěšný a skutečně pomáhá řešit problémy lidí v bytové nouzi. Rada Ostravy-Jihu ale argumenty Pirátů nevyslyšela a projektu dala stopku. Učinila tak, přestože jeho smysluplnost potvrdilo ostravské zastupitelstvo, které s ním počítá ve svém Tematickém akčním plánu pro dostupné bydlení. Zastupitelstvo města Ostravy prodloužení projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ minulý týden schválilo a hodlá v něm pokračovat. O to víc Piráty překvapily signály, že Ostrava-Jih, nejlidnatější ostravský obvod potýkající se s řadou sociálně patologických jevů, není projektu nakloněn a je možné, že rada jeho pokračování neschválí. Což se bohužel potvrdilo.

Další štítky